Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
22 lipca 2019

Psychoterapeuta – zawód zawsze na czasie

Psychoterapia obejmuje działania polegające na stosowaniu metod psychologicznych, w sposób celowy, planowy i świadomy w celu pomocy osobom doświadczającym różnych problemów natury emocjonalnej.


Psychoterapia służy także zdobyciu umiejętności społecznych i zachowaniu zdrowia psychicznego. Jak wynika z danych Barometru Zawodów zawody psychologa i psychoterapeuty znajdują się w grupie zawodów na które zapotrzebowanie jest zrównoważone; w niektórych województwach są to nawet zawody deficytowe. Rozmawiamy z panią magister Joanną Gawlicką, psychologiem z 25-letnim doświadczeniem zawodowym, psychoterapeutą, wykładowcą prowadzącą zajęcia praktyczne z przedmiotu Podstawy psychoterapii na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 
Jakie były początki Pani decyzji o zajęciu się psychoterapią?
 
Wszystko zaczęło się od ukończenia studiów na kierunku psychologia, które dały ogromne możliwości, co do wyboru dalszej „psychologicznej” drogi zawodowej. Bez nich nic by się nie wydarzyło, gdyż otwierają inne możliwości dalszej pracy. Wiele z moich koleżanek, z którymi studiowałam obrało inną drogę zawodową. Cześć z nich pracuje w oświacie (szkoły, przedszkola, domy dziecka, wioski dziecięce), cześć w służbach mundurowych (psycholog policyjny, żandarmeria wojskowa) inne związały swoje życie zawodowe z pomocą społeczną (piecza zastępcza, procesy adopcyjne, domy dziecka, wioski dziecięce), sądownictwem (kuratorzy społeczni i zawodowi, ośrodki diagnostyczne, biegli sądowi). Jak widać przekrój możliwości, które dało ukończenie psychologii jest ogromny, a to na pewno nie wszystko. Oczywiście samo ukończenie studiów, to dopiero początek. Zawód psychologa wymaga ciągłego doskonalenia, więc nigdy nie ma nudy czy poczucia, że wpadło się w rutynę codziennych zajęć. 
 
Kiedy doszła Pani do wniosku, że psychologia to za mało? Kiedy podjęła Pani decyzję o zdobyciu zawodu psychoterapeuty?
 
W moim przypadku po wieloletniej pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej i szkole zauważyłam, iż poza umiejętnościami diagnostycznymi (które poznałam w dużej większości na poziomie studiów), w pracy z klientami (uczniowie, rodzice, nauczyciele) potrzebuję czegoś więcej. Wybór studiów podyplomowych związanych z psychoterapią był możliwy pod warunkiem bycia psychologiem. Potem tylko dalsze pogłębione kilkuletnie szkolenie w zakresie wybranego nurtu psychoterapii i … już. Brzmi to prosto, ale podstawy wyniesione ze studiów dotyczące prawidłowości rozwoju człowieka, procesów poznawczych, emocji, psychopatologii były nieodzowne, gdyż każde dalsze doskonalenie umiejętności czy podnoszenie kwalifikacji w tym zawodzie nie obejmuje powtarzania w całości wiedzy „szkolnej’.
 
Czasem można się spotkać z powiedzeniem, że ktoś ‘idzie’ na studia psychologii zamiast iść do psychoterapeuty. Co Pani o tym sądzi?
 
Rozmawiając z młodymi ludźmi często spotykałam się z motywacją podjęcia studiów psychologicznych związaną z samopomocą. Patrząc na wiele lat nauki, które za mną, nie do końca mogą liczyć na zaspokojenie swoich potrzeb w tym zakresie. Nauka „psychologii”, to nie psychoterapia, jednakże poszerza wiedzę o człowieku (więc także o sobie samym), pogłębia samoświadomość problemów, ale i zasobów. Może stać się impulsem do ewentualnego szukania pomocy dla siebie, by przezwyciężyć doświadczane problemy lub służyć samorozwojowi. Nie bez powodu w ramach uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty obligatoryjna jest praca własna, odbycie psychoterapii. Nie chcemy przecież osobistych trudności przenosić na pracę z pacjentem.
 
Psychoterapeuta pracuje samotnie?
 
Psychoterapia nie jest pracą jedynie samodzielną. Istotna jest współpraca z innymi specjalistami (psycholog, lekarz) oraz stała superwizja własnej pracy.
 
Czy jest Pani zadowolona z zawodu psychologa – psychoterapeuty?
 
Nigdy nie zamieniałaby zawodu, który wykonuję na inny. Praca idealna – kontakt z ludźmi, brak nudy, patrzenie na rozwój klientów oraz ciągłe doskonalenie siebie. Praca z człowiekiem nie ma końca, a i zasoby ludzkie są przeogromne. Satysfakcja z towarzyszenia innym w procesie zmiany ich życia, spojrzenia na problemy - nieoceniona.
 
Dziękuję za rozmowę. Wywiad przeprowadziła dr Anna Skuzińska kierownik kierunku psychologia na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej.
 
Elbląska Uczelnia Humanistyczna od października 2019r. otwiera pięcioletnie magisterskie studia psychologii w trybie niestacjonarnym i stacjonarnym. Moduły do wyboru proponowane przez uczelnię w trakcie studiów to: psychologia edukacji i wychowania, psychologia organizacji i biznesu, psychologia uzależnień i promocja zdrowia oraz psychologia kliniczna. Centrum rekrutacji EUHE pokój 110: tel (55) 239 39 55; (55) 239 38 10 lub 512 543 321, email: rekrutacja@euh-e.edu.pl.