Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
19 sierpnia 2019

Czy należy dawać klapsy dzieciom? Refleksje psychologa - wykładowcy EUH-E

Doktor Ryszard Makarowski, psycholog, wykładowca Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej co roku zadaje studentom pytanie: Czy należy dawać klapsy dzieciom?

Studenci bezpieczeństwa, zarządzania czy ekonomii mówią, że nic się nie stanie jeśli dziecko otrzyma klapsa, że to jest dla jego dobra, etc. (70 procent studentów). Studenci pedagogiki mówią podobnie: ja dostawałam klapsy i nic się nie stało (50 procent studentów). Około 20 % studentów psychologii  uważa, że można dawać klapsy dzieciom. Prawie wszyscy badani studenci płci męskiej twierdzą, że nie można bić dziecka, że są inne sposoby na skarcenie go. Szokujące natomiast są wypowiedzi większości studentek, które wyrażają pogląd, że klaps jest tradycyjną, skuteczną metodą wychowawczą, którą można stosować wobec krnąbrnych dzieci. Próby przekonania tych kobiet przez mężczyzn studentów, że się mylą, nie przynoszą, niestety, rezultatu. Jak zatem przekonać tych studentów o bezcelowości stosowania kar cielesnych wobec dzieci? Jak przekonać ludzi dorosłych (studia zaoczne)? 
 
Wykorzystując wnioski z eksperymentu, jaki w 1994r. przeprowadzili A. Elliot i P. Devine, dwaj amerykańscy psycholodzy, zadałem – pisze dr Makarowski - moim studentom, którzy byli za stosowaniem kar w postaci klapsów, dobrowolną pracę domową na temat: Dlaczego dzieciom nie wolno dawać klapsa? Studenci ci zatem mieli napisać wypracowanie podając argumenty sprzeczne z ich poglądami na karę klapsa. Oto ich fragmenty:
 
Rafał: Należy podkreślić, że każda kara wywołuje lęk. Na przykład małe dziecko dostaje klapsa od taty, bo nie chce chodzić w kapciach, pomimo że jest zimno. Zapewne dziecko na widok taty będzie zakładać kapcie, ponieważ zostało wytresowane jak szczur w klatce z elektryczną podłogą. To lęk i strach przed konsekwencjami każe założyć dziecku kapcie, gdy tata jest w domu.
 
Dagmara: Czy o to chodzi, aby własne dzieci uczyć agresji? Wiele badań wskazuje na to, że najczęściej biją ci, którzy sami byli bici w dzieciństwie. Dzieci są bite przez matki i ojców. Niby klaps, ale jak go zdefiniować? Czy klaps (uderzenie otwartą dłonią wymierzone w pośladek) dany przez mamę z odległości 10 cm to już klaps? A klaps, gdy ręka się osunie i nie trafi na pośladek? Klaps w złości to początek przemocy. Małe dziecko nie rozróżnia klapsa od uderzenia. 
 
Po dwóch miesiącach powtórnie poprosiłem tych samych studentów, aby  wypełnili anonimową ankietę zawierającą pytanie: Czy należy dawać klapsy dzieciom? Stanowisko w tej kwestii jednak diametralnie się zmieniło. Po oddaniu prac tylko 5% studentów dalej uważało, ze klapsy są potrzebne. Napisanie wypracowania z podaniem argumentów sprzecznych z ich własnym poglądem na stosowanie klapsów w dużym stopniu zmieniło ich zdanie na ten temat. W Polsce zakaz bicia dzieci reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim. 
 
oprac. red. dr Anna Skuzińska, EUH-E