Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
26 sierpnia 2019

Dlaczego warto studiować zarządzanie procesami logistycznymi?

Jak rozumieć logistykę i jej znaczenie we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych? Gdzie występuje zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie logistyki? Gdzie można zdobyć wiedzę w zakresie logistyki? Na te pytania odpowiedzi udzieliła dr Alicja Leszczyńska. 


Jak rozumieć logistykę i jej znaczenie we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych?
 
Logistyka jest tą dziedziną działalności, która odpowiada za  dostarczenie różnorodnych zasobów materialnych, ludzkich, informacyjnych we właściwym czasie i miejscu, a także we właściwej ilości i po właściwym koszcie, w celu wytworzenia dóbr materialnych, usług, bądź zrealizowania celów o charakterze społecznym i publicznym. 
 
Można więc powiedzieć, że każda organizacja; produkcyjna, handlowa, usługowa, czy też związana z nauką, zdrowiem, wypoczynkiem, bezpieczeństwem, bądź realizująca inne ważne cele społeczne i publiczne, do wykonania zadania podstawowego do jakiego została powołana wymaga wspierających ją procesów logistycznych, których rolą jest  właśnie udostępnienie koniecznych do tego celu zasobów o właściwej ilości, o właściwej jakości, we właściwym miejscu i we właściwym czasie. W tym kontekście uwidacznia się znaczenie logistyki, która spełnia funkcję obsługową w stosunku do każdego procesu podstawowego, a także funkcję integrującą zarówno procesy podstawowe z procesami logistycznymi jak same procesy logistyczne. W rezultacie logistyka przyczynia się do osiągania założonych celów każdej organizacji, a także sprzyja osiąganiu przez nią odpowiedniej pozycji konkurencyjnej.
 
Charakter i specyfika działalności danej organizacji określa więc specyfikę i zakres procesów logistycznych ją wspierających. Głównymi obszarami działań logistycznych, a także komponentami procesów logistycznych są transport, magazynowanie, zapasy, przeładunki, opakowanie, manipulacje ładunkowe i obsługa klienta. Koordynacja w czasie i przestrzeni wyżej wymienionych komponentów procesów logistycznych wymaga skupienia się na ich organizacyjnych i zarządczych aspektach, czyli organizacji pracy magazynów i zarządzania zapasami, obsługi składowania, transportu, przeładunków, spedycji i obsługi klienta. Zarządzanie procesami logistycznymi wymaga więc szerokiej wiedzy na temat wymienionych wyżej obszarów działań, kompetencji i umiejętności podejmowania właściwych decyzji.
 
W zarządzaniu procesami logistycznymi bardzo ważną rolę pełnią nowoczesne technologie, urządzenia, infrastruktura, takie jak drogi, centra logistyczne, centra dystrybucyjne, magazyny, systemy teleinformatyczne, urządzenia przeładunkowe, środki transportowe i wiele innych. Nowoczesne technologie zapewniają wysoką jakość procesów logistycznych ale wymagają też bardzo dużych nakładów. Zarządzanie procesami logistycznymi musi uwzględniać kryteria korzystności, skuteczności i efektywności, co oznacza optymalizację kosztów przepływu wszelkich potrzebnych zasobów, a także odpowiedni standard obsługi logistycznej klientów biznesowych, instytucjonalnych i indywidualnych.
 
Gdzie występuje zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie logistyki?
 
Potrzeba więc specjalistów, którzy będą rozumieli i znali specyfikę funkcjonowania procesów logistycznych. Na absolwentów o takiej specjalności jest zapotrzebowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych wszystkich branż, w działach zaopatrzenia, dystrybucji, w szeroko rozumianym sektorze usług TSL ( transportowych, spedycyjnych, logistycznych), oraz w działach transportu i logistyki organizacji  i instytucji publicznych, administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla. 
 
Gdzie można zdobyć wiedzę w zakresie logistyki?
 
Studia licencjackie na specjalności zarządzanie procesami logistycznymi, na kierunku zarządzanie w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej są więc znakomitą okazją do pozyskania odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko rozumianej sfery logistyki, przydatnych w późniejszej pracy zawodowej w wymienionych wyżej obszarach.
 
Zapraszamy, rekrutacja trwa do 30.09.2019r.