Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
28 sierpnia 2019

Studia II stopnia na kierunku pedagogika

W związku ze zmianami przepisów regulujących prowadzenie studiów,  ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów pragniemy poinformować, iż zgodnie z  § 39b 

„Uczelnia, która w dniu 1 października 2018r. prowadziła studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki i realizowała na tym kierunku program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej i która nie spełniła warunków, o których mowa w § 39a ust. 1, może prowadzić te studia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022r.
 
Oznacza to, iż w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej na studiach II stopnia na kierunku pedagogika będzie prowadzone kształcenie w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.
 
W związku z powyższym zachęcamy do podjęcia studiów II stopnia wszystkie osoby, które chcą uzupełnić wykształcenie o studia magisterskie w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.
 
Przypominamy, że rekrutacja trwa do 30.09.2019r.