Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
10 września 2019

Protokół otwarcia ofert ZP-22/2019/MJ, ZP-23/2019/MJ

Protokół otwarcia ofert z dnia 10.09.2019 r.  dot. postępowania ZP-22/2019/MJ i postępowania ZP-23/2019/MJ o  udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020.