Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
1 października 2019

UWAGA! Instrukcja pierwszego logowania i wstawienia zdjęcia dla osób zrekrutowanych, które złożyły dokumenty

Poniżej znajduje się instrukcja pierwszego logowania do systemu USOSweb oraz wstawienia zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.


 1. Wchodzimy pod adres https://usosweb.euh-e.edu.pl/ i klikamy „zaloguj się” (w prawym górnym rogu).
 2. Na stronie do logowania (na którą zostaliśmy przekierowani) klikamy „zapomniane hasło”.
 3. W pole „Adres email” wpisujemy adres skrzynki pocztowej, który podaliśmy w momencie rekrutacji na studia (na stronie https://irk.euh-e.edu.pl/) i klikamy „USTAW HASŁO”.
 4. Na naszą skrzynkę pocztową powinniśmy dostać wiadomość e-mail od noreply@euh-e.edu.pl o temacie „Zapomniane hasło” w którym znajduje się link strony do ustawiania hasła.
 5. W pierwszych dwóch polach wprowadzamy nowe hasło a w ostatnim nasz pesel, następnie klikamy „USTAW HASŁO”.
 6. Wchodzimy znowu na adres https://usosweb.euh-e.edu.pl/, klikamy „zaloguj się”.  Na stronie logowania wprowadzamy w pole „Identyfikator” nasz pesel, a w pole „Hasło” utworzone przez nas hasło w punkcie numer 5. Klikamy „Zaloguj się”, jeśli dane zostały poprawnie wprowadzone zostaniemy przekierowani na stronę główną USOS.
 7. Wchodzimy w zakładkę „DLA WSZYSTKICH” i klikamy „Zdjęcie do legitymacji”.
 8. Następnie klikamy „Wybierz plik”, wybieramy nasze zdjęcie (zdjęcie będzie umieszczone na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej), wybieramy dla kogo nasze zdjęcie będzie widoczne w systemie USOS i klikamy „Wyślij”.
 9. W kolejnym kroku musimy wykadrować wprowadzone zdjęcie. Wymogi do zdjęcia oraz instrukcja kadrowania zdjęcia znajduję się w linku o nazwie „pomoc”, który znajduję się w menu po lewej stronie.
 10. Po wykadrowaniu zdjęcia zatwierdzamy wprowadzanie zdjęcie i następnie klikamy „ZGŁOŚ ZDJĘCIE DO ZATWIERDZENIA”. W tym miejscu jest pokazany aktualny stan akceptacji naszego zdjęcia. Teraz musimy poczekać na ocenę zdjęcia przez pracowników dziekanatu.
 11. Zdjęcie może zostać przyjęte lub odrzucone. Jeśli zdjęcie ma status odrzucone to dostajemy także informację dlaczego. W takiej sytuacji należy wrócić do punktu 7 tej instrukcji i wprowadzić poprawione zdjęcie.

 

Wymagania dotyczące zdjęć

Zdjęcie powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego:

 1. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji en face, z widocznymi uszami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
 3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3, i 4 nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 500x625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 16MB.

W przypadku nowo immatrykulowanych studentów zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem "na papierze", dostarczanym na uczelnię razem z pozostałymi dokumentami.

 

Systemu Wspomagania Organizacji Dydaktyki, który znajduje się pod adresem plany.euh-e.edu.pl, służy do planowania zajęć na naszej uczelni. Logujemy się do tego systemu takimi samymi danym jak do systemu USOSweb, czyli peselem i hasłem.