11 października 2019

Bezpłatne międzynarodowe szkolenie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza edukatorów/instruktorów do udziału w bezpłatnym międzynarodowym szkoleniu.


Temat spotkania: kreatywne metody i innowacyjne rozwiązania w edukacji oraz nowe strategie angażowania seniorów.
 
Poprzez interaktywne i angażujące zajęcia uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie związane z krytycznym i kreatywnym myśleniem oraz umiejętnościami miękkimi. Skoncentrujemy się na grach oraz na wspólnym uczeniu się jako metodzie instruktażowej. Na zajęciach uczestnicy będą uczyć się i wypróbowywać w parach oraz w grupach niektóre strategie wspólnego uczenia się, takie jak Timed Pair Share oraz Circle the Sage.
 
W trakcie szkolenia poznamy również:
Metodę World Café, która ma na celu stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska służącego do łączenia wielu pomysłów oraz perspektyw na dany temat poprzez angażowanie uczestników do udziału w konwersacji w małych grupach.
 
Strategię wizualnego myślenia - to metoda nauczania wykorzystująca sztukę do rozwoju krytycznego myślenia u seniorów, komunikacji oraz umiejętności kreatywnych, a także do angażowania ich w rygorystycznym procesie badania i nadawania znaczeń poprzez sztukę wizualną.
 
Pod koniec kursu edukatorzy/instruktorzy będą cieszyć się posiadaniem zestawu konkretnych pomysłów na to, jak zastosować nowe strategie nauczania w celu podniesienia umiejętności wyższego rzędu u młodzieży, dorosłych czy seniorów.
 
Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pn. „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”, którego liderem jest CSE „Światowid”. Odbywa się ono przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.
 
Warsztaty poprowadzą partnerzy projektu „Elbląscy edukatorzy dla seniorów”, przedstawiciele International Exchanges Berlin. To instytucja zaangażowana w zaawansowaną edukację i programy szkoleniowe. Jej odbiorcami jest szerokie grono osób w różnym wieku i o różnych kwalifikacjach. 
 
Szkolenie odbędzie się w dniach 21-24 października 2019 r. w siedzibie „Światowida” (Plac Kazimierza Jagiellończyka 1 w Elblągu) w godz. 9:30-16:30 (z przerwą kawową w godz. 12:30-13:30). Podczas szkolenia obecny będzie tłumacz.
 
Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy: 55 611 20 59 lub dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl