23 października 2019

Informacja dla studentów I roku

Zachęcamy wszystkich studentów I roku studiujących na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej do zgłaszania chęci uczestnictwa w programie Erasmus+. 


Erasmus to program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania, a także wymiany kadry akademickiej. 

 

Wymiana studencka byłaby możliwa w przyszłym roku akademickim w semestrze zimowym (będzie to trzeci semestr studiów dla obecnych studentów I roku). Niestety, na tym etapie nie jesteśmy w stanie wskazać uczelni. Byłby to wyjazd na co najmniej 2 miesiące (lub cały semestr). Zgłoszenia przyjmowane są w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dziekanacie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

 

Karta_Erasmus_PL

Karta_Erasmus_EN

 

Wszelkie informacje odnośnie programu Erasmus można uzyskać kontaktując się na poniższe dane:

dr Sylwester Zagulski zagulski@euh-e.edu.pl