21 listopada 2019

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - spotkanie z praktyką

W dniu 17 listopada 2019 odbył się wyjazd członków Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz studentów III roku na kierunku pedagogika do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.


Inicjatorami i pomysłodawcami byli Pani mgr Magdalena Kuligowska oraz członkowie Koła. Głównym celem wyjazdu było poznanie praktycznego wymiaru funkcjonowania instytucji o charakterze opiekuńczo-resocjalizacyjnym oraz perspektywa pobytu w placówce widziana oczami wychowanków. W spotkaniu ze studentami wzięli udział wychowankowie  1 grupy wychowawczej. Miało ono nie tylko charakter poglądowy ale przede wszystkim stanowiło możliwość skonfrontowania zdobytej dotychczas wiedzy na zajęciach prowadzonych w Uczelni z rzeczywistymi działaniami związanymi z procesem reedukacji społecznej nieletnich. Wychowankowie MOW opowiedzieli w trakcie wizyty o swoich doświadczeniach i przyczynach umieszczenia w placówce, co zdecydowanie stanowiło najciekawszą część spotkania. 
 
Studentom udostępnione zostały także pomieszczenia, w których przebywa na co dzień młodzież, uczy się, spędza czas wolny i rozwija swoje zainteresowania i pasje. Wychowankowie mieli również okazję do pozytywnej autoprezentacji zmian, jakie w nich zaszły w trakcie pobytu, co, jak sami podkreślali „…jest nieocenionym doświadczeniem w poszukiwaniu nowej drogi i walką ze zjawiskiem stygmatyzacji i braku zrozumienia”.
 
Studenci zostali również docenieni ciepłymi podziękowaniami za takt, wyrozumiałość i dobre serce, za obdarowanie wychowanków otuchą i zrozumieniem  dla wychowawców podejmujących trud resocjalizacji nieletnich. 
 
dr Piotr Kulikowski