25 listopada 2019

Spotkania z praktykami dla studentów psychologii

W sobotę, 23.11.2019 studenci psychologii, w ramach cyklu "Spotkania z praktykami" mieli okazję poznać bliżej pracę psychologa w urzędzie pracy. Spotkania organizowane są przez Kierownika Kierunku Psychologia Panią dr Annę Skuzińską oraz Biuro Karier EUH-E.


Spotkanie poprowadziła Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu, psycholog, Pani mgr Kamila Gębica-Dolatowska. Pani psycholog przybliżyła studentom zadania zawodowe psychologa w urzędzie pracy: udzielanie porad indywidualnych osobom bezrobotnym, prowadzenie warsztatów grupowych, diagnozę predyspozycji zawodowych, pomoc pracodawcom w ich rozwoju zawodowym i rozwoju zawodowym ich pracowników. Dziękujemy naszemu Gościowi za podzielenie się swoim doświadczeniem!

 

dr Anna Skuzińska