2 grudnia 2019

Seminarium naukowe pt. „Procesy usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej „Care Leavern”

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna we współpracy z niemiecką organizacją SOCLES International Centre for Socio-Legal Studies GmbH z Heildelbergu, w dniach 17-19.11.2019 zorganizowały wspólnie seminarium naukowe pt. „Procesy usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej „Care Leavern” – doświadczenia w Polsce i w Niemczech”.


Seminarium miało miejsce w Płocku, organizowane było we współpracy z Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku i przy współudziale Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Instytut Studiów Edukacyjnych) i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Nauk Społecznych).

Realizacja projektu jest wkładem w procesy przezwyciężania negatywnych konotacji i uprzedzeń dotyczących systemów opieki i pieczy zastępczej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce, w Niemczech i w Szwecji oraz tworzy płaszczyznę do obiektywnego uprzedmiotowienia dyskusji i poszukiwania nowych dróg porozumienia, opartych na badaniach i wymianie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały koncepcje opieki i pieczy zastępczej w trzech krajach projektu. Uczestnicy zamierzają dalej kontynuować współpracę w ramach międzynarodowych inicjatyw badawczych.

 

Projekt wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki
Gefördert aus Mitteln der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung