3 grudnia 2019

Wykłady otwarte 7.12.2019

W dniu 7 grudnia 2019 roku o godzinie 9:00 w auli 314 rozpoczynają się wykłady prowadzone przez pracowników naukowych z  Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu i Państwowego Uniwersytetu im. Janka Kupały w Grodnie.


Wykłady przeprowadzą:

 

prof. Olga Fedorciv - Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu

  1. Nowoczesna diagnostyka medyczna
  2. Wczesne uszkodzenie mózgu, czynniki etiologiczne, alternatywy wczesnej interwencji, specyfika rehabilitacji. Mózgowe porażenie dziecięce – epidemiologia, objawy kliniczne, ocena kliniczna i funkcjonalna dziecka wiotkiego, z atetozą i wzmożonym napięciem mięśniowym, aspekty terapeutyczne.

 

doc. dr n med. Andriej Szpakow -Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupały w Grodnie

  1. Zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw. Choroby i patologie społeczne - wykład dla pielęgniarstwa.
  2. Podstawowe kierunki polityki zdrowotnej  w Europie i na świecie. Wybrane systemy ochrony zdrowia na świecie – wykład dla studentów administracji