4 grudnia 2019

Skrzynka pomysłów

Drodzy studenci

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich pomysłów, postulatów, ale też i uwag, które posłużą nam do doskonalenie jakości kształcenia.


Doskonalenie jest procesem ciągłym, obejmującym wszystkie etapy i formy kształcenia i zasoby Wydziału oraz dotyczy ogółu aspektów mających wpływ na jakość kształcenia.

Nasze zadania chcemy realizować przy udziale wszystkich Studentów Słuchaczy studiów podyplomowych oraz Pracowników i Władz Wydziału. Jesteśmy otwarci na NOWATORSKIE POMYSŁY

Włącz się w doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale! – przekaż/prześlij nam swój pomysł, uwagi, opinię lub swoje rekomendacje dotyczące jakości kształcenia na naszym Wydziale.

A może masz pytanie dotyczące jakości kształcenia?

SKRZYNKA POMYSŁÓW posłuży Ci do kontaktu z nami.

Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale!


Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia