10 grudnia 2019

Wykłady otwarte w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu

W dniu 7.12.2019 roku w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu odbył się cykl wykładów przeprowadzonych przez pracowników naukowych Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. I. Horbaczewskiego w Tarnopolu oraz Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janki Kupały w Grodnie.


Wykłady prof. Olgi Fedorciv z Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. I. Horbaczewskiego w Tarnopolu dotyczyły: nowoczesnej diagnostyki medycznej oraz wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci.

 

Prof. Olga Fedorciv jest profesorem pediatrii. Jej dorobek naukowy obejmuje 305 prac naukowych i 6 patentów i skupia się wokół badania niekorzystnych czynników środowiskowych na stan zdrowia dzieci, problemów  z karmienia piersią, chorób  alergicznych, młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów, pozaszpitalnego zapalenia płuc, rozproszonego toksycznego woła u dzieci.

 

Dr hab. Andriej Szpakow przeprowadził wykłady dotyczące zagrożeń zdrowotnych współczesnych społeczeństw oraz podstawowych kierunków polityki zdrowotnej  w Europie i na świecie.

 

Dr hab. Andriej Szpakow  jest kierownikiem Katedry Medycyny Sportowej i Rehabilitacji na Uniwersytecie Grodzieńskim im. Janki Kupały, był organizatorem wielu międzynarodowych konferencji na tematy związane z promocją zdrowia. W jego pracy naukowej dominują tematy związane z medycyną sportową, rehabilitacją ruchową, higieną i naukami o żywieniu.  Jest członkiem rad naukowych czasopism w Polsce „Family Medicine and Primary Care Review”, “Progress In Health Sciences”, “HYGEIA Public Health”, Medical & health sciences review, Health Promotion & Physical Activity.

 

- Wykład był bardzo ciekawy, prowadzony w sposób profesjonalny. Pani Profesor ciekawie opowiadała o prowadzonych badaniach. Bogate doświadczenie i dorobek naukowy Pani Profesor sprawił, że udział w wykładzie rozwinął moją wiedzę - Jakub Baranowski – student kierunku fizjoterapia.