11 grudnia 2019

„Szlachetna Paczka” dobro jednoczy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corocznym zwyczajem Społeczność akademicka Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w okresie przedświątecznym organizuje akcje charytatywne dla osób najbardziej potrzebujących. W tym roku Władze Uczelni, Parlament Studentów, przedstawiciele Kół Naukowych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz wszyscy pracownicy podjęli wspólną inicjatywę włączenia się w znany ogólnopolski projekt „Szlachetna Paczka”. Jest to forma niesienia mądrej pomocy rodzinom lub osobom indywidualnym zagrożonym wykluczeniem społecznym. Tegoroczna akcja miała pionierski charakter ponieważ odbywała się przy współudziale Grona Pedagogicznego oraz Uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Elblągu. Wspólną decyzją wszystkich darczyńców biorących udział w charytatywnej zbiórce spośród osób zgłoszonych do programu wybrano Panią Barbarę mieszkająca w Tolkmicku.

„Pani Basia to osoba pogodna wdzięczna. Cieszy się, gdy ktoś ją odwiedza, przeprasza wtedy, że nie może poczęstować herbatą. Jest jej ogromnie przykro i niezręcznie, że nie jest już samodzielna. Do życia motywuje Panią Basię oczekiwanie na wnuka. Jest pełna nadziei, że on ją odwiedzi. Dla niego stara się zachować godność i o nim mówi najwięcej. Dziś właściwie jedyną rozrywką Pani Basi jest oglądanie telewizji. Kiedyś lubiła rozwiązywać krzyżówki, ale dziś wzrok jej na to nie pozwala. Pani Basia marzy o odwiedzinach wnuka, o świecącym zegarku i o tym, żeby zjeść Nutellę łyżką. Taka jest Pani Basia – skromna, wdzięczna, niewymagająca.”

Trzema kluczowymi potrzebami  Pani Basi były: materac przeciwodleżynowy, telewizor i odkurzacz. Ponadto Pani Basia potrzebowała również żywności, środki czystości, odzież oraz obuwie. Organizatorzy akcji z ramienia EUH-E zapoznali studentów wszystkich kierunków obu Wydziałów z potrzebami Pani Basi i przekazali prośbę o przekazywanie darów rzeczowych i finansowych w miarę posiadanych możliwości. Odzew z jakim się spotkali przerósł wszelkie oczekiwania. Okazało się bowiem, iż przedstawiciele i członkowie obu biorących w akcji instytucji – Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomiczna oraz Szkoły Podstawowej nr 16 w Elblągu zebrali dary, które w pełni zaspokoiły potrzeby Pani Basi. Po raz kolejny pokazało to, że wspólny cel i potrzeba czynienia dobra jednoczy a wspólnymi siłami można osiągać najwyższe szczyty.

Po skompletowaniu i  przekazaniu darów Pani Basi okazało się, że organizatorzy akcji w EUH-E posiadają jeszcze znaczące środki finansowe. W gronie Władz Uczelni oraz studentów podjęto rozmowy na temat sposobów wykorzystania posiadanych środków finansowych. Efektem prowadzonej debaty, było podjęcie decyzji o ufundowaniu Indeksów dla wybranych dzieci w programie „Akademia Przyszłości”. Celem jaki przyświeca tej akcji jest wsparcie całego proces budowania relacji pomiędzy Dzieckiem, Wolontariuszem i Darczyńcą, umożliwiając w ten sposób małym studentom budowanie dobrej przyszłości. Spośród wszystkich zgłoszonych dzieci zostały wybrane dwie osoby, wśród których jednej został opłacony cały indeks natomiast kolejnej została wpłacona brakująca część. Wierzymy głęboko, że dzięki naszemu wsparciu uda się przenieść dzieci z Planety trudności na Planetę sukcesu, dzięki czemu będą mogły same planować sobie loty w dale koką przyszłość.

 

 

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Studenci, Pracownicy

 

Tegoroczna akcja charytatywna przeprowadzona w ramach programu „Szlachetna Paczka” przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Po raz kolejny udowodniliście Państwo, że w grupie tkwi siła a wspólnie jesteśmy zdziałać bardzo wiele. Dzięki Państwa zaangażowaniu i ogromnej hojności udało się w pełni pomóc Pani Basi i obdarować ją szczęściem i nadzieją na lepsze jutro. Przekazanych przez Państwa darów zarówno tych materialnych, jak również finansowych było tak dużo, że Organizatorzy zbiórki podjęli decyzję o ufundowaniu Indeksów dla wybranych dzieci w programie „Akademia Przyszłości”. Przekazując darowiznę, wsparli Państwo cały proces budowania relacji pomiędzy Dzieckiem, Wolontariuszem i Darczyńcą, umożliwiając małym studentom budowanie dobrej przyszłości.

 

Składamy zatem na Państwa ręce najszczersze wyrazy uznania i zarazem pragniemy wyrazić swoją wdzięczność za bezinteresowność, zaangażowanie i hojność. Jesteśmy głęboko przekonani, że szczęście, którym obdarowaliście Państwo wybrane w akcji osoby wróci do Państwa z pomnożoną mocą.

 

                                                                  Z wyrazami szacunku

Władze Uczelni

oraz Parlament Studentów

Elbląskiej Uczelni Humanistyczo – Ekonomicznaej w Elblągu