20 grudnia 2019

Spotkanie wigilijne Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas jedności, również wśród społeczności akademickiej. Dlatego też w dniu 14 grudnia 2019 r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych odbyło się spotkanie wigilijne, w którym wzięli udział studenci, nauczyciele akademiccy, członkowie Parlamentu Studentów oraz władze uczelni reprezentowane przez Panią Prorektor ds. kształcenia dr Izabelę Seredochę prof. EUHE. 

 

Spotkanie rozpoczęła Pani Prorektor, która w imieniu władz uczelni złożyła serdeczne życzenia świąteczne oraz noworoczne. Następnie Prezydent Parlamentu Studentów Pan Henryk Żukowski podziękował za ogromne zaangażowanie w przygotowanie spotkania studentom oraz pracownikom wydziału. Prezydent Parlamentu Studentów złożył również w imieniu wszystkich studentów EUH-E  serdeczne życzenia władzom uczelni i wydziału.

Spotkanie było również okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych studentów. Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr Piotr Kulikowski wręczył podziękowania   Panu Henrykowi Żukowskiemu Prezydentowi Parlamentu Studentów  oraz Pani Aleksandrze Szechlickiej i Pani Pauli Rocławskiej studentkom Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, którzy w ostatnim czasie podjęli szereg inicjatyw,  takich jak udział w programie „Szlachetna Paczka”, „Akademia Przyszłości”  
czy zorganizowanie zbiórki na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Elblągu. Wyraził też swoje uznanie dla podejmowanych działań podkreślając, że postawa wyróżnionych osób będzie inspiracją dla innych studentów.  Następnie zaprosił wszystkich obecnych do wspólnego poczęstunku. Spotkanie przebiegało w miłej, życzliwej i świątecznej atmosferze, a przygotowane potrawy smakowały wyśmienicie.
Z pewnością wspólnie spędzone chwile zapadną w pamięci wszystkich obecnych.