14 stycznia 2020

Studium Kształcenie Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych - aktualna oferta

Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Elblągu przy EUH-E informuje, iż trwa nabór na szkolenia specjalizacyjne komercyjne w dziedzinach:


1) Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek - planowany termin realizacji 24.04.2020 - 20.08.2021. Koszt za kurs - 4 200 zł (możliwość rozłożenia na raty).
2) Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek i położnych planowany  termin realizacji 27.03.2020- 23.07.2021. Koszt za kurs - 4 200 zł (możliwość rozłożenia na raty).
3) Pielęgniarstwo operacyjne - planowany  termin realizacji 29.05.2020 - 24.09.2021. 
Koszt za kurs - 3 200 zł (możliwość rozłożenia na raty).
4) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (EKG) planowany  termin realizacji 27.03.2020- 23.07.2021. Koszt za kurs – 450 zł (możliwość rozłożenia na raty)
5) Wywiad i badanie fizykalne - planowany termin realizacji 27.03.2020 - 23.07.2021. Koszt za kurs – 800 zł (możliwość rozłożenia na raty).
 
Rekrutacja odbywa się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK). 
Wszystkie pola we wniosku powinny zostać wypełnione.
 
Do wniosku w SMK należy dołączyć skany następujących dokumentów:
• prawo wykonywania zawodu, 
• zaświadczenie o stażu pracy 
• zaświadczenia dotyczącego ukończonych szkoleń
• dyplom ukończonych studiów