14 stycznia 2020

Sprawozdanie z warsztatów „Zaburzenia depresyjne wśród młodzieży”

W dniu 7 stycznia 2020r. odbyła się druga edycja dwugodzinnych warsztatów dla młodzieży z IIII Liceum Ogólnokształcącego, które poprowadziła Pani mgr Joanna Gawlicka psycholog, psychoterapeuta, wykładowca na kierunku psychologia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. 


Zajęcia „Zapobieganie zaburzeniom depresyjnym wśród młodzieży” stanowiły odpowiedź na potrzebę szeroko pojętej profilaktyki zdrowia psychicznego. Uczniowie zostali zapoznani z problematyką depresji: przyczynami, zmianami jakie zachodzą w sferze emocjonalnej, poznawczej i zachowań u osób dotkniętych tym zaburzeniem. Przedstawienie tła w/w zaburzeń, poza wartością informacyjną, może posłużyć młodzieży, jako  sposób weryfikacji niepokojących objawów zaobserwowanych u siebie lub osób z najbliższego otoczenia, by w porę poszukać specjalistycznej pomocy. Pracując w małych grupach młodzież zastanawiała się, co można zrobić, by w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko wystąpienia depresji oraz jakie zachowania będą najbardziej pomocne, kiedy zauważą u siebie obniżony nastrój.
 
Zajęcia obejmowały także psychoedukację na temat mechanizmów depresji, samopomocowych metod radzenia sobie z gorszym nastrojem – regulacji emocji. Niektóre z proponowanych metod to: aktywizacja behawioralna, relaksacja, identyfikowanie negatywnych myśli (tabela myśli automatycznych) i zniekształceń poznawczych. Końcowym elementem spotkania było stworzenia zbioru indywidualnych pomysłów na utrzymanie lub odbudowanie dobrostanu. W zajęciach wzięło udział 26 uczniów.