16 stycznia 2020

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencji firm - wykład realizowany przy współpracy z BIG InfoMonitor

Wykład wprowadzający w tematykę dotyczącą znaczenia wymiany informacji gospodarczych dla konsumentów i przedsiębiorców.


Wyjaśnia na jakich zasadach działają Biura Informacji Gospodarczej, jakie narzędzia udostępniają do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów, a także jakie są sposoby wsparcia tych grupy w odzyskiwaniu zaległych należności finansowych.
 
Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor jest instytucją, która przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze, tj. dane o niespłaconych zobowiązaniach dłużnika, jak również informacje o wywiązaniu się ze zobowiązań, a także o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem. BIG InfoMonitor jako jedyny z BIG-ów działających w Polsce umożliwia także dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.