17 stycznia 2020

Konferencja międzynarodowa - pielęgniarstwo

Plan międzynarodowej konferencji Wyzwania Medycyny XXI – wobec współczesnych  zagrożeń wybranych chorób cywilizacyjnych i problemów zdrowotnych.

Wydział Nauk o Zdrowiu, 27.03.2020r.


Patronat naukowy: prof. dr Z. Dubiella

 

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. n. med.  Marek Grzybiak

dr n. med. M.Lemska

dr n. med. A. Tałaj

dr n. R. Pluszyński

doc. dr hab. W. Mędrzycka-Dąbrowska

dr hab. A. Kosiński

dr E. Bernaciak

dr n. med. G. Mańko

 

27.03.2020r.

10.00 - 11.00 rejestracja uczestników 

11.00 -  rozpoczęcie konferencji prof. dr hab. n. med. Marek Grzybiak

 

Sesja I – medyczna - Wyzwania Medycyny XXI – wobec współczesnych  zagrożeń wybranych chorób cywilizacyjnych

 

doc. dr hab. n. med. Halina Khovanskaya, Kierownik Zakładu Rehabilitacji Medycznej Grodzieńskiego Państwowego  Uniwersytetu Medycznego

11.30 - 12.00 Nowoczesne metody rehabilitacji w medycynie uzdrowiskowej

 

doc. Elena Alekco, Kierownik Zakładu Phthisiopulmonology Grodzieńskiego Uniwersytetu Medycznego

12.40 - 13.10 Problem epidemiologii gruźlicy w różnych grupach wiekowych na terytorium Obwodu Grodzieńskiego graniczącego z Polską

 

doc. dr hab. n. med. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego  i Intensywnej Terapii Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Konsultant Wojewódzki Pielęgniarstwa Anestezjologicznego,

13.15–13.40 – Wieloaspektowość  problematyki bólu w aspekcie wybranych chorób cywilizacyjnych.

 

dr n. med. Krystyna  Paszko z-ca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im Św Wojciecha w Gdańsku Zaspie

13.45-14.10 – Profilaktyka zakażeń miejsca pooperacyjnego.

 

dr Agnieszka Olińska Konsultant wojewódzki pielęgniarstwa diabetologicznego 

14.10-14.35 – Nowe wyzwania dla pielęgniarek opiekujących się pacjentem chorym na cukrzycę

 

dr  Wołoszyn, adiunkt Wydziału Nauk o Zdrowiu EUHE 

14.45 – 15.15 – Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc

 

Sesja II – interdyscyplinarna - Wyzwania Medycyny XXI – wobec współczesnych  zagrożeń wybranych  problemów zdrowotnych

 

dr A. Tałaj – położnictwo

 

dr n. med. E. Bernaciak – Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci i dorosłych wyzwaniem w opiece pielęgniarskiej

 

dr M. Lemska  - Społeczny wymiar polipragmazji.

 

dr G. Mańko

 

dr R. Pluszyński 

 

dr hab. A. Kosiński

 

Sesja studencka – plakatowa – Koło naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu sekcja pielęgniarstwa

 

Student mgr Lewandowski – projekty unijne a realizacja edukacji kadry nauczycielskiej

17.00 – zakończenie konferencji

 

Plan konferencji został przygotowany przez dr n. med. M. Lemską.