21 stycznia 2020

Debata Międzywydziałowa

Koło Naukowe Bezpieczeństwo oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych zapraszają na Międzywydziałową Debatę Mowa nienawiści  - jak jej się przeciwstawić?


Czas i miejsce

18 marca 2020 godz. 11.00

Aula 07

 

Współczesny świat to pędząca machina zmian dokonujących się we wszystkich sferach życia. Przeobrażenia, których jesteśmy świadkami największy wpływ wywierają na młodsze pokolenia, zwłaszcza młodzież. Niestety ich efekty nie zawsze mają wymiar pozytywny, warunkują one również szereg zjawisk negatywnych, które odciskają swoje piętno na funkcjonowaniu jednostek oraz całych grup społecznych. Prezentowane wydarzenie dotyka jednego ze wspomnianych zjawisk a mianowicie „hejtu”, który dokonuje agresywnej ekspansji w naszą codzienność, powodując negatywne skutki zwłaszcza w relacjach między ludzkich. Wskazany obszar oddziaływania zjawiska „hejtu” nabiera szczególnego znaczenia zważywszy na fakt międzykulturowości społeczeństwa europejskiego, którego Polacy są pełnoprawnymi członkami. Dlatego wychodząc naprzeciw skutkom mowy nienawiści, członkowie Koła Naukowego "Bezpieczeństwo" pragną pochylić się nad tym zagadnieniem i podjąć interdyscyplinarną dyskusję wśród społeczności akademickiej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, mającą na celu konfrontację poglądów z perspektywy różnych dyscyplin naukowych oraz wspólne zastanowienie się nad sposobami przeciwdziałania temu zjawisku. Punktem wyjścia do podjęcia dyskusji będzie prezentacja wyników badań wśród elbląskiej młodzieży.

 

Zaproszenie kierujemy do całej społeczności akademickiej EUH-E, nauczycieli akademickich, studentów oraz pracowników. Wierzymy, że interdyscyplinarny ogląd zjawiska „mowy nienawiści”, nie tylko przyczyni się do podniesienia świadomości na jego temat, ale stanie się również przyczynkiem do  kolejnych wspólnych działań naukowych i dydaktycznych.

 

Wśród zakładanych celów organizowanego wydarzenia pragniemy wymienić przede wszystkim:

- podkreślenie istotności negatywnego zjawiska „hejtu”,

- interdyscyplinarną wymianę poglądów i myśli,

- zwiększenie wiedzy i świadomości na temat współczesnych zjawisk negatywnych,

- ukazanie konsekwencji „hejtu” w kontekście zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych,

- próbę wypracowania propozycji przeciwdziałania „mowie nienawiści” w codziennym życiu.

 
Zasady debaty
 
W debacie mogą wziąć udział przedstawiciele wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Zespoły przedstawicieli kierunku powinna liczyć nie więcej niż 4 osoby. Zgłoszenia członków zespołów dokonuje ustalony przez grupę lider, przedkładając organizatorowi (opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwo), kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego komunikatu. Zgłoszeń należy dokonać do 23 lutego 2020 r. 
 
Szczegółowe informacje na temat regulaminu debaty zostanie przekazany zgłoszonym grupom nie później niż do 1 marca 2020r. 

 

Karta zgłoszenia - pobierz plik

Program debaty - pobierz plik