22 stycznia 2020

Egzaminy i zaliczenia dr Włodzimierz Gawrylczyk

Egzaminy i zaliczenia w semestrze zimowym 2019/2020 r. (egzaminy ustne) dr Włodzimierz Gawrylczyk


1. Publiczne prawo gospodarcze – egzamin poprawkowy
 
a/  Pierwsza poprawka - 3 lutego 2020 r., godz. 16.30 
b/  Druga poprawka - 10 lutego 2020 r., godz. 16.30 
 
2. Prawo cywilne z umowami w administracji
 
a/ Termin podstawowy - 3 lutego 2020 r., godz. 16.45
b/ Pierwsza poprawka - 10 lutego 2020 r., godz. 16.45
c/  Druga poprawka - 15 lutego 2020 r., godz. 16.30
 
3. Ochrona własności intelektualnej, danych osobowych i informacji niejawnych
 
a/ Egzamin podstawowy - 3 lutego 2020 r., godz. 18.00
b/ Pierwsza poprawka - 10 lutego 2020 r., godz. 17.30
c/ Druga poprawka - 15 lutego 2020 r., godz. 17.00   
 
4. Publiczne prawo konkurencji
 
a/ Egzamin podstawowy - 3 lutego 2020 r., godz. 18.10
b/ Pierwsza poprawka - 10 lutego 2020 r., godz. 17.40
c/ Druga poprawka - 15 lutego 2020 r., godz. 17.10 
 
5. Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego 
 
a/ Egzamin podstawowy - 3 lutego 2020 r., godz. 18.10
b/ Pierwsza poprawka - 10 lutego 2020 r., godz. 17.40
c/ Druga poprawka - 15 lutego 2020 r., godz. 17.10 
 
6. Procedura karna
 
a/ Egzamin podstawowy - 3 lutego 2020 r., godz. 18.10
b/ Pierwsza poprawka - 10 lutego 2020 r., godz. 17.40
c/ Druga poprawka - 15 lutego 2020 r., godz. 17.10 
 
7. Zamówienia publiczne
 
a/ Egzamin podstawowy - 3 lutego 2020 r., godz. 18.10
b/ Pierwsza poprawka - 10 lutego 2020 r., godz. 17.40
c/ Druga poprawka - 15 lutego 2020 r., godz. 17.10