23 stycznia 2020

Praktyki studenckie

Studenci kierunku pedagogika na specjalności Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Opieką nad Dzieckiem lub Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna chcący odbyć praktyki zawodowe w szkole podstawowej mogą kontaktować się w tej sprawie z Panią Agnieszką Grabowską nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej (klasa I-III) pracującej w Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu. 

e-mail: agnieszkagrabowska186@wp.pl 
 
Życzymy udanej praktyki.