11 lutego 2020

Międzynarodowa konferencja na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu są organizatorami międzynarodowej konferencji „Wyzwania Medycyny XXI – wobec współczesnych  zagrożeń wybranych chorób cywilizacyjnych i problemów zdrowotnych ”, która odbędzie się w dniu 27.03.2020r. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E oraz Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani mgr Halina Nowik.


Konferencja skierowana jest do pielęgniarek i położnych zarówno aktywnych zawodowo jak i potencjalnych kandydatów do zawodu czyli studentów.

 

Tematem przewodnim konferencji  będą współczesne wybrane zagrożenia cywilizacyjne oraz zagadnienia prozdrowotne. W konferencji wezmą udział takie autorytety ze świata medycyny jak prof. dr hab. n. med. Marek Grzybiak, doc. dr hab. n. med. Halina Khovanskaya, doc. Alena Aleksa, doc. dr hab. n. med. Wioletta Mędrzycka – Dąbrowska, dr Krystyna Paszko, dr n. med. Grzegorz Mańko oraz kadra naukowa EUH-E. Koordynatorem naukowym konferencji medycznej jest dr n. med. Magdalena Lemska.

 

Rejestrację pielęgniarek i położnych prowadzi biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych pod nr tel. 55 233 98 79, e-mail: biuro@oipip.elblag.pl lub osobiście w godzinach 7-15.

 

Rejestracja studentów odbywa się za pośrednictwem karty zgłoszenia, która dostępna jest w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w godzinach pracy dziekanatu.

Udział w konferencji dla pielęgniarek i położnych oraz studentów EUH-E jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w konferencji.

 

 

Zapraszają EUH-E oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.