20 marca 2020

Świadczenia dla studentów.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania istotnej części podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informujemy, że został przesunięty termin podziału dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów na 2020 r.


Środki przekazywane dla Uczelni przez MNiSW na chwilę obecną pozostają na poziome przyznanej dotacji na 2019. Przyznane dla Państwa stypendia na rok akademicki 2019/2020 są wyższe od przekazywanych środków przez MNiSW o 17%. W obecnej sytuacji, każdy z Państwa otrzyma niższą kwotę stypendium o 17%, począwszy od miesiąca marca 2020 r. Jesteśmy świadomi, że otrzymywane przez Studentów świadczenia mają wpływ na budżet domowy, dlatego wszyscy otrzymają pomniejszone kwoty stypendiów aby nie pozbawić nikogo świadczenia.
 
Niezwłocznie, po otrzymaniu środków z MNiSW, wypłacimy Państwu różnicę z wyrównaniem za wszystkie miesiące. 
Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.
 
KWESTOR EUH-E
Żaneta Jakimowska