25 marca 2020

Zdalnego nauczania ciąg dalszy…

Szanowni Studenci,
 
respektując decyzje władz resortowych i mając na uwadze Państwa zdrowie oraz zdrowie naszych pracowników, przedłużyliśmy ograniczenie działalności EUH-E do 10 kwietnia 2020 (Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina z d. 23 marca 2020). W praktyce oznacza to, że tradycyjnie prowadzone zajęcia zostają zawieszone do  10 kwietnia 2020 roku.

Stosując się do wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, informujemy, że nadal będziemy prowadzili zajęcia zdalnie przy wykorzystaniu platformy edukacyjnej moodle oraz z wykorzystaniem innych narzędzi umożliwiających nasze bezpieczne komunikowanie. Od tego tygodnia wdrażamy nowe formy tych zajęć, by uatrakcyjnić sposób przekazu wiedzy (zajęcia w postaci wideokonferencji, nagranie wybranych wykładów, dydaktyczne materiały filmowe pozyskane z legalnych źródeł, wideospotkania na skype).
 
Na platformie edukacyjnej sukcesywnie zamieszczamy kolejne partie materiałów. Dotyczy to zajęć uwzględnionych w planach studiów w kolejnych zjazdach i obejmuje wszystkie zajęcia wykładowe, konwersatoria, seminaria i część ćwiczeń. Prosimy o regularne pobieranie materiałów udostępnianych na platformie moodle. 
 
Do Państwa dyspozycji pozostają również dziekani oraz prodziekani, koordynatorzy oraz kierownicy kierunków, za pośrednictwem których możecie Państwo skontaktować się z poszczególnymi wykładowcami (jeśli kontakt z nimi meilowy czy telefoniczny bezpośredni z obiektywnych powodów jest niemożliwy), uzyskać konsultację online lub też otrzymać odpowiedzi na pojawiające się pytania czy wątpliwości.
 
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Anna Tałaj atalaj@euh-e.edu.pl
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Rafał Pluszyński rafal.pluszynski@euh-e.edu.pl
Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr Piotr Kulikowski piotr.kulikowski1@wp.pl
 
W przypadku Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu czekamy na wytyczne ministerstwa dotyczące sposobu organizacji zajęć praktycznych (wykłady, konwersatoria, seminaria prowadzimy zdalnie). Gdy będzie już można prowadzić zajęcia w uczelni, zrobimy wszystko, by sprawnie zorganizować ten fragment kształcenia i umożliwić Państwu zaliczenie kolejnego semestru.
 
Dokładamy wszelkich starań, by w obecnej sytuacji zdalny proces kształcenia przebiegał sprawnie. Liczymy na dalszą dobrą współpracę z Państwa strony i zrozumienie trudnej sytuacji. Musimy mieć świadomość, że opanowanie materiału przewidzianego na kolejne zjazdy przybliża nas do zakończenia danego semestru.  Prowadząc zdalne nauczanie, wykładowcy realizują założenia programowe na danym kierunku. 
 
Drodzy Studenci, musimy wspólnie stawić czoła nowej, trudnej dla nas sytuacji. Wierzę, że nam się uda. W imieniu wszystkich pracowników EUH-E życzę Państwu i Państwa Rodzinom dużo zdrowia, dużo siły i dużo życzliwości od ludzi. I obyśmy jak najszybciej spotkali się w salach wykładowych.
 
 
Prorektor ds. kształcenia
dr Izabela Seredocha, prof. EUH-E