17 grudnia 2004

Tradycje akademickie Elbląga – dawniej i dziś

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zorganizowały w dniu 17 grudnia 2004 roku konferencję popularno-naukową na temat: "Tradycje akademickie Elbląga – dawniej i dziś" miejsce: sala konferencyjna Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „ŚWIATOWID” w Elblągu, pl. K. Jagiellończyka, czas trwania: 11.00 do 13.30

       PROGRAM KONFERENCJI

  • Profesor Marian Pawlak, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Elbląskie Gimnazjum Akademickie – jego dzieje i wychowankowie w historii miasta i regionu,
  • Profesor Zbigniew Walczyk, J.M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Politechnika Gdańska a Elbląg i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu (1954-2004) a perspektywy jej rozwoju,
  • Profesor Zdzisław Dubiella, J.M. Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna – jej wczoraj, dziś i jutro a perspektywy rozwoju Elbląga i regionu,
  • Ksiądz Profesor Stefan Ewertowski – były Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej a jego więzi z Warmią i Pomorzem,
  • Doktor Janusz Hochleitner, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Elblągu Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Od Uniwersytetu Gdańskiego po Szkołę im. B. Jańskiego,
  • Profesor Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański, Miasto i region a środowisko akademickie Elbląga dziś i w przyszłości.


Po południu odbędzie się okolicznościowa uroczystość połączona z koncertem z okazji 50-lecia obecności Politechniki Gdańskiej w Elblągu. W programie przewidziany jest koncert chórów PG, PWSZ i EUH-E oraz Orkiestry Symfonicznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu im. Kazimierza Wiłkomirskiego.

Konferencja odbędzie się pod patronatem:
• J.M. Rektora Politechniki Gdańskiej – prof. Andrzeja Rachonia,
• Prezydenta Miasta Elbląga – Pana Henryka Słoniny,
• Senatora Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pana Władysława Mańkuta,
• Senatora Województwa Pomorskiego – byłego rektora Politechniki Gdańskiej i Ministra Edukacji Narodowej – prof. Edmunda Wittbrodta.

Po konferencji, w 2005 roku, przewidziany jest druk wszystkich artykułów w odrębnej publikacji, której wydawcami będą PWSZ
i EUH-E.

I część (sesja) odbyła się w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej Światowid, a II (koncert) w Galerii El.