4 maja 2015

EUH-E z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Z satysfakcją informujemy, iż Uchwałą Nr 222/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 kwietnia 2015 r., uzyskaliśmy pozytywną ocenę programową na kierunku pedagogika na poziomie studiów I i II stopnia.


Kierunek  pedagogika na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych EUH-E  otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To oznacza, że w pełni spełnia jej surowe wymagania, co do jakości i poziomu kształcenia. Komisja była bardzo rzeczowa, bardzo dokładna i bardzo skrupulatna – podkreśla prof. Andrzej Sylwestrzak , dziekan Wydziału. Sprawdziła wszystko, niczego nie pominęła. Efekt?

 

PKA wystawiła wydziałowi ocenę pozytywną za przyjęte przez nią kryteria jakościowe, koncepcję rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastrukturę dydaktyczną, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia i wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. Ocena dotyczy zarówno studiów I  jak i II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 

Kanclerz uczelni Henryk Fall nie ukrywa zadowolenia:

- Ocena PKA jest ważnym sygnałem dla kandydatów na studia i samych studentów. Oznacza, że przygotowanie zawodowe, które na EUH-E  absolwenci dostają jest bardzo dobre. Nasi absolwenci już osiągnęli kierownicze stanowiska  i często pojawiają się na uczelni, aby werbować do pracy młodszych kolegów. To dla nas jest największą reklamą i to PKA doceniła – mówi kanclerz.. 

- Wszystkie oferowane przez nas kierunki kształcenia posiadają ocenę pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej – dodaje kanclerz. Tylko w  ubiegłym roku pozytywną ocenę otrzymały Pielęgniarstwo i Administracja.  Na każdym z proponowanych kierunków oferujemy bogaty wybór specjalności. Na administracji, pielęgniarstwie i pedagogice oferujemy kształcenie II stopnia.  Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia potrzeb edukacyjnych, jesteśmy bowiem w Elblągu jedyną uczelnią, która może nadawać tytuł zawodowy magistra, a tym samym przynależeć do grupy szkół wyższych. To dla nas duży sukces, który jest zasługą przede wszystkim znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej. Nieustannie podejmujemy wysiłek budowania własnego, twórczego, kreatywnego zespołu akademickiego, w którym ponad 40 osób legitymuje się tytułem profesora nauki a ponad 70 osób jest zatrudnionych na stanowisku adiunkta. Skompletowanie tak dobrego zespołu wykładowców jest niewątpliwie powodem do dumy. Wykładają u nas wysokiej klasy specjaliści, świetni praktycy, osoby cieszące się uznaniem i autorytetem nie tylko w polskim środowisku akademickim, ale również także poza jego granicami.

 

Kształcenie na kierunku pedagogika  rozpoczęto od początku istnienia uczelni. Najpierw były to tylko studia zawodowe licencjackie. Po wzmocnieniu zasobów kadrowych  w 2004 roku uruchomiono kształcenie na studiach drugiego stopnia. EUH-E jest jedyna uczelnią w Elblągu oferującą studia II stopnia (magisterskie) na kierunkach pedagogika, administracja i pielęgniarstwo.