Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
30 maja 2017

Zapraszany do udziału w konferencji naukowej pt. Cierpienie, umieranie, żałoba. Aspekty interdyscyplinarne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt. Cierpienie, umieranie, żałoba. Aspekty interdyscyplinarne. Wiodącym tematem Konferencji będzie proces żałoby i odchodzenia osoby bliskiej w kontekście jej śmierci, a także cierpienie temu towarzyszące.


Celem organizowanej konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (pedagogika, psychologia, medycyna, etyka, filozofia) zajmujących się problematyką cierpienia, procesem żałoby po śmierci osoby bliskiej oraz szeroko rozumianej straty. Powyższa tematyka rozpatrywana będzie dwutorowo. W aspekcie teoretycznym zmierzać będzie ku głębszemu i szerszemu poznaniu podejmowanej problematyki. W aspekcie praktycznym zaś, jej celem będzie poznanie a także wypracowanie nowych możliwości i form pomocy osobom, których dotyczy poruszana problematyka.

Zamierzeniem konferencji jest interdyscyplinarne i wieloaspektowe rozpatrzenie podjętego zagadnienia.

Zapraszamy do udziału w konferencji pedagogów, psychologów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych, etyków, filozofów oraz przedstawicieli innych nauk zainteresowanych tematyką konferencji.

 

PROGRAM

 

8.00-9.00  Rejestracja uczestników

 

9.00-9.20 OTWARCIE KONFERENCJI

 

PROWADZENIE:  dr hab. Zbigniew Korsak  prof. EUH-E

 

9.20-9.55  dr hab.  Józef  Binnebesel  prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci

 

09.55-10.30  dr hab. Zbigniew Bohdan  Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Dziecięce poczucie cierpienie, choroby, śmierci

 

10.30-10.50  dr Piotr Kiembłowski   Fundacja Nagle Sami

Praktyka pomocy osobom w żałobie na podstawie doświadczeń Fundacji Nagle Sami

 

10.50-11.10  Agnieszka Paczkowska  Fundacja Hospicyjna w Gdańsku

Działania Fundacji Hospicyjnej na rzecz chorych, ich opiekunów i osób w żałobie

 

11.10– 11.30  Anna Grajpel-Dybowska,  Monika Miszewska Fundacja Dr Clown

Terapia śmiechem w szpitalu i hospicjum dla dzieci

 

11.30-12.00  PRZERWA KAWOWA

 

12.00 – 12.30   PYTANIA / DYSKUSJA

 

12.30-12.45  Prof. dr hab. Krzysztof  Leśniewski   Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pamięć o śmierci we wschodniochrześcijańskiej terapii duchowej

 

12.45-13.00  ks. dr Grzegorz Godawa  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Trudności rodziny we współpracy z hospicjum dla dzieci

 

13.00-13.15 dr Beata Antoszewska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uczyć się żyć po śmierci dziecka – refleksje pedagoga

 

13.15-13.30  mgr Hanna Michalska  Fundacja Przyjaciele Martynki

Trauma, żałoba – Interpodmiotowość – Rezyliencja. Wkład teorii polimotywacyjnej Liottiego w rozumienie reakcji podmiotu na traumę i żałobę

 

13.30 -14.15  PRZERWA OBIADOWA

 

14.15-14.30 mgr Katarzyna Konczelska SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka – wnioski z badań własnych   

 

14.30-14.45  dr Anna Krajewska Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. A. De Gasperi w Józefowie

Wsparcie psychologiczne rodziców, dzieci terminalnie chorych

 

14.45-15.00 dr Anna Józefowicz Uniwersytet w Białymstoku

Postrzeganie przez dziecko choroby, starości i śmierci na przykładzie współczesnej literatury dla dzieci

 

15.15-15.30 dr Agnieszka Janiak  Dolnośląska Szkoła Wyższa

Nauczyciel we współczesnej schola mortis

 

15.30-15.45 mgr Elżbieta Olszak Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Promowanie idei wolontariatu hospicyjnego wśród młodzieży

 

15.45-16.00 dr Joanna Domańska Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Przeżywanie żałoby po stracie osoby bliskiej

 

16.00-16.15 dr Marta Anna Sałapata  Akademia Pomorska w Słupsku

Rozważania o śmierci z kategorią kultury i (nie)normatywności w tle

 

16.15-16.30 mgr Urszula Smok, mgr Sandra Malinowska Uniwersytet Szczeciński

Dyskurs choroby i śmierci w mediach – o zacieraniu granic między intymnością a powszechnością w społeczeństwie informacyjnym

 

16.30  ZAKOŃCZENIE  KONFERENCJI.