6 września 2017

Pozytywna akredytacja kierunku pielęgniarstwo studiów I i II stopnia

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w wyniku kontroli Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, Uczelnia po raz kolejny otrzymała akredytację do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na studiach licencjackich i magisterskich. To znakomita wiadomość dla studentów i wykładowców.


Otrzymanie akredytacji to bardzo trudna rzecz. Kontrola dotyczący funkcjonowania kierunku na wszystkich jego płaszczyznach, w tym jakości i standardów kształcenia, analizy wyników nauczania, kwalifikacji kadry akademickiej oraz organizacji kierunku. Kontrola ta przebiegła pomyślnie, a wizytujący ocenili uczelnię bardzo dobrze. Jednocześnie jest to dla nas zobowiązanie do jeszcze intensywniejszej pracy, zapewniającej najwyższy poziom kształcenia.

 

Certyfikat - pobierz plik