Информатор ВУЗа Русский информатор - Informator w języku rosyjskim

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

"e-Uczelnia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblagu"

zmień rozmiar tekstu: A A A

 • e-Uczelnia w EUH-E

  .
  EUH-E otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych na zakup sprzętu  i oprogramowania informatycznego. Projekt „e Uczelnia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno -Ekonomicznej w Elblągu"  otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to ok. 800 000 zł. z czego 50% to dofinansowanie unijne. Stosowna umowa podpisana została w ubiegłym tygodniu pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a  Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną.

  EUH-E odniosła kolejny sukces w pozyskiwaniu funduszy europejskich - tak mówił Henryk Fall, Kanclerz EUH-E. Dzięki dotacjom unijnym w październiku br. oddaliśmy do dyspozycji naszych studentów obiekt dydaktyczny o łącznej powierzchni 1500m2, a teraz rozpoczynamy realizację kolejnej inwestycji pn. „e -Uczelnia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno -Ekonomicznej w Elblągu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.  Jak brzmi sama nazwa projekt dotyczy zakupu sprzętu i oprogramowania informatycznego.

  Udostępnienie wysokiej jakości usług cyfrowych przyczyni się  m.in. do zwiększenia atrakcyjności naszej oferty edukacyjnej, oraz jakości kształcenia - mówi Henryk Fall . Dzięki realizacji inwestycji poprawie ulegną warunki działalności uczelni, co jestem przekonany przełoży się na wzrost zadowolenia naszych studentów a w dalszej perspektywie wzrost poziomu kształcenia o dostosowanie oferty do wymagań zainteresowanych i rynku pracy. Mieszkańcy regionu i studenci otrzymają również możliwość skorzystania ze skatalogowanych cyfrowo zasobów bibliotecznych EUH-E.

  Uczelnia wdroży również program USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Jest to system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej. USOSweb umożliwia m.in. zdalne załatwianie spraw związanych z tokiem studiów, w których w tradycyjnej formie musiały pośredniczyć dziekanaty oraz inne instytucje lub osoby pośredniczące, co pozwala na użycie względem serwisu określenia wirtualny dziekanat. USOSweb udostępnia studentom m.in. plan zajęć, przegląd ocen i zaliczeń, zapisy na zajęcia i egzaminy, składanie podań, informacje o płatnościach i stypendiach, komunikację z uczestnikami tych samych zajęć i prowadzącymi. Nauczycielom akademickim serwis umożliwia m.in. obsługę wyników przeprowadzanych sprawdzianów, wystawianie ocen i zaliczeń, wypełnianie protokołów do zajęć, wysyłanie wiadomości do uczestników zajęć.
  Ponadto zainstalowany zostanie zestaw platformy z aplikacją oraz wolnostojący panel dotykowy, z których  będą w szczególności korzystać studenci i kandydaci na studia.
  Działania te bardzo nas cieszą  i mobilizują do dalszych jeszcze większych starań o poziom nauczania i warunków studiowania w EUH-E - mówi mgr Henryk Fall, Kanclerz EUH-E.