UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI  
Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku i sprawdź zasady naboru.

 

 

 

REJESTRACJA
Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni Rekrutacja online lub przyjdź  do Biura Rekrutacji a nasi  pracownicy pomogą Ci go wypełnić

 

 

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Centrum Rekrutacji:

 

    

  

 

 

 

PODPISANIE UMOWY
Po podpisaniu umowy o naukę następuje otrzymanie decyzji o przyjęciu na studia.

Gratulacje jesteś studentem EUH-E

 

STUDIA II STOPNIA

stacjonarne i niestacjonarne

 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 

podanie rekrutacyjne - pobierz plik
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych +kserokopia dokumentu
świadectwo dojrzałości

2 zdjęcia (takie jak do dowodu osobistego)
kandydaci na studia II stopnia na kierunku pedagogika deklarujący zajęcia w zakresie terapii pedagogicznej dodatkowo składają suplement do dyplomu potwierdzający posiadane kwalifikacje pedagogiczne.

potwierdzenie szczepienia WZW typ B (dotyczy tylko kierunków medycznych)

zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy tylko kierunków medycznych)

 


 

 

Opłaty za studia II stopnia
Tryb studiów Kierunek Płatność za semestr
Studia II stopnia Administracja  
 Pedagogika  
Pielęgniarstwo  

 

 

Ogólne zasady płatności

 

1. Czesne należy opłacać:

rocznie w 10-ciu ratach (za wyjątkiem roku kończącego)

rok kończący w 8-miu ratach

 

2. Termin płatności rat upływa 15-go dnia każdego miesiąca, tj.:

w semestrze zimowym - od października do lutego,

w semestrze letnim - od marca do lipca

 

3. Opłaty można wnosić zaliczkowo w terminach innych niż przewidziane raty (nie przekraczając terminów wyznaczonych przez Uczelnię).

 

4. Termin płatności całości czesnego upływa z dniem:

w semestrze zimowym - 30 września,

w semestrze letnim - 28 lutego.

 

Wyjątek stanowi jednorazowa opłata za semestr I-wszy, której termin upływa 14-go dnia od podpisania umowy

 

5. W związku z elektronicznym systemem księgowania czesne wpłacone na konto uczelni będzie zaliczone z dniem wpływu na konto a nie z datą wpłaty.

 

6. Za opóźnienia w płatnościach pobierana jest opłata w wysokości 10 złotych do każdej raty wpłaconej po wyznaczonym terminie.

 

7. Studentów z kierunków medycznych obowiązuje raz w roku akademickim opłata ubezpieczenia OC + NNW. Pozostałe kierunki opłatę za ubezpieczenie uiszczają w roku akademickim, w którym występują praktyki

 

8. Wysokość opłaty rekrutacyjnej:

 opłata rekrutacyjna - 85,00 złotych (studia II stopnia)

 

opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr rachunku bankowego:

07 1060 0135 0015 0001 1290 4187

Alior Bank SA oddział Gdańsk Al. Grunwaldzka 471

 

W tytule wpłaty prosimy o podanie danych w następującej kolejności:

1. Nazwisko,

2. Imię,

3. Kierunek studiów.

 

UWAGA! Absolwenci studiów I stopnia z bieżącego roku ukończenia studiów naszej uczelni są zwolnieni z opłaty rekrutacyjne.

 

- studenci wznawiający studia (reaktywacja) uiszczają opłatę rekrutacyjną w wysokości:

II stopień - 85,00 zł

 

Kontakt w sprawie płatności

księgowość 55 239 38 28.