UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI  
Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku i sprawdź zasady naboru.

 

 

 

REJESTRACJA
Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni Rekrutacja online lub przyjdź  do Biura Rekrutacji a nasi  pracownicy pomogą Ci go wypełnić

 

 

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Centrum Rekrutacji:

 

  • świadectwo dojrzałości w oryginale,
  • odpis dyplomu
  • 2 fotografie (format legitymacyjny),
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • podanie rekrutacyjne,
  • zaświadczenie lekarskie (dotyczy tylko kierunków medycznych)

 

 

PODPISANIE UMOWY
Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy.

Gratulacje jesteś studentem EUH-E

 

STUDIA II STOPNIA

stacjonarne i niestacjonarne

 

►Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 

podanie rekrutacyjne pobierz druk podania
►Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
Świadectwo dojrzałości
Kserokopia dowodu osobistego.
2 zdjęcia (takie jak do dowodu osobistego)
Kandydaci na studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalnościach:  terapia pedagogiczna oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna dodatkowo składają suplement do dyplomu potwierdzający posiadane kwalifikacje   pedagogiczne.

 


Uwaga : kandydaci na kierunki medyczne dodatkowo składają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku.

 

 

DANE KONTAKTOWE

Centrum Rekrutacji
ul.Lotnicza 2
82-300 Elbląg
tel.: + 48 55 239-38-10 lub 55 239-39-55
tel. kom.: 512 543 321
mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl
 

Opłaty za studia II stopnia
Tryb studiów Kierunek Płatność za semestr
Studia II stopnia Pedagogika 2200
Administracja 2200
Pielęgniarstwo 2700

 

 

Ogólne zasady płatności1. Czesne należy opłacać:

semestry I-sze w 3 ratach
semestry pozostałe  /oprócz kończących/ w 6 ratach
semestry kończące w 5 ratach  

2. Termin płatności rat upływa 15 dnia każdego miesiąca, tj.:

w semestrze zimowym - od lipca do grudnia,
w semestrze letnim - od stycznia do czerwca

3. Opłaty można wnosić zaliczkowo w terminach innych niż przewidziane raty.

4. Termin płatności całości czesnego upływa z dniem:

w semestrze zimowym - 15 lipca,
w semestrze letnim - 15 stycznia.

5. W związku z elektronicznym systemem księgowania czesne wpłacone na konto uczelni będzie zaliczone z dniem wpływu na konto a nie z datą wpłaty.

6. Za opóźnienia w płatnościach pobierana jest opłata w wysokości  10 złotych do każdej raty wpłaconej po wyznaczonym terminie.

7. Studentów z kierunków medycznych obowiązuje raz w roku akademickim opłata ubezpieczenia OC.

8. Wysokość wpisowego:

wpisowe - 150 złotych (studia II stopnia)

 

Wpisowe należy wpłacić na nr rachunku bankowego:

07 1060 0135 0015 0001 1290 4187

Alior Bank SA oddział Gdańsk Al. Grunwaldzka 471

 

W tytule wpłaty prosimy o podanie danych w następującej kolejności:

1. Nazwisko,

2. Imię,

3. Numer PESEL,

4. Kierunek studiów.


Absolwenci studiów I stopnia z bieżącego roku ukończenia studiów  naszej uczelni są zwolnieni z opłaty wpisowego.

- studenci wznawiający studia (reaktywacja) opłacają wpisowe w wysokości:

I stopień -  150 zł      II stopień -100 zł

 

Dane kontaktowe

 

Kontakt w sprawie płatności

księgowość 55 239 38 28

 

Załączone pliki: