zamknij
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI  
Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku i sprawdź zasady naboru.

 

 

 

REJESTRACJA
Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni Rekrutacja online lub przyjdź  do Biura Rekrutacji a nasi  pracownicy pomogą Ci go wypełnić

 

 

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Centrum Rekrutacji:

 

  • świadectwo dojrzałości w oryginale,
  • 2 fotografie (zgodne z wymogami, jak do dowodu osobistego),
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • podanie rekrutacyjne,
  • zaświadczenie lekarskie (dotyczy tylko kierunków medycznych)

 

 

PODPISANIE UMOWY
Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy.

Gratulacje jesteś studentem EUH-E

 

Jeżeli masz pytanie związane z organizacją studiów podyplomowych najlepiej skontaktuj się z nami:

 

Dyrektor Studium Podyplomowego

 

mgr Regina Abakanowicz

 

Obsługa słuchaczy

 

mgr Agata Rutkowska

tel. (55) 239 39 56

e-mail: studium@euh-e.ed.pl

pok. 102

 

Czas pracy Studium Podyplomowego w Elblągu

Poniedziałek Nieczynne
Wtorek 8.30-15.30
Środa 8.30-15.30
Czwartek 8.30-15.30
Piątek 8.30-15.30
Sobota 8.30-15.30


 

Studia Podyplomowe w Tczewie

 

Alicja Olszewska

tel. 600 410 371

e-mail: ala505@wp.pl


Studia Podyplomowe w Pile

 

Wanda Strzelec

tel. 607 636 085

e-mail: wstr2@wp.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

►Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

WYMAGANIA

 

►studia wyższe (honorowane są dyplomy ukończenia studiów I stopnia – licencjackich oraz inżynierskich oraz II stopnia – magisterskich)

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

► wypełniony druk  podania

► 1 zdjęcie ( format legitymacyjny),

► kopia dowodu osobistego z potwierdzeniem zgodności z oryginałem,

► odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)

 

 

DANE KONTAKTOWE

Przyjmowanie dokumentów:

STUDIUM PODYPLOMOWE EUH-E

tel.: 55 239 39 56
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

pok. 102

 

Dyrektor Studium

mgr Regina Abakanowicz

 

Czesne ze jeden semestr na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych
Kierunek Liczba semestrów Płatność za jeden semestr
Administracja publiczna 2 sem. 1 500 zł
Asystent rodziny    
Doradca zawodowy 3 sem. 1 000 zł
Logistyczne zarządzanie transportem 2 sem. 1 500 zł
Organizacja działalności rolnej 1 sem. 1 500 zł
Organizacja i zarządzanie w oświacie 2 sem. 1 000 zł
Profilaktyka i terapia uzależnień    
Przygotowanie pedagogiczne 3 sem. 9 00 zł
Zarządzanie placówką zdrowia 2 sem. 1 500 zł
Zarządzanie zmianą 2 sem.  
Zintegrowane zarządzanie w IT 2 sem.  
Studia Podyplomowe - kierunki dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne
Edukacja biblioteczna z informacją naukowo-dydaktyczną    
Edukacja dla bezpieczeństwa    
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2 sem. 1 000 zł
Edukacja plastyczna    
Edukacja techniczna    
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna   1 500 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą pedagogiczno-psychologiczną 3 sem 1 000 zł
Przyroda    
Resocjalizacja i socjoterapia 3 sem. 1 000 zł
Terapia pedagogiczna 3 sem. 1 000 zł
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 sem 1 000 zł

 

 

 

► Wpisowe: 120 zł

 

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt 55 239 38 28

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

Kontakt w sprawie płatności

księgowość 55 239 38 28