Centrum Rekrutacji

Kierownik: Elżbieta Sas

tel. (55)  239 39 55, (55) 239 38 10 lub 512 543 321
pok. nr 110

 

Centrum Rekrutacji jest czynne:

 

Poniedziałek nieczynne  
Wtorek 8.00 - 16.00  
Środa

8.00 - 16.00

 
Czwartek 8.00 - 16.00  
Piątek 8.00 - 16.00  
Sobota 8:00 - 16:00  

 

 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Kierownik: mgr Aneta Mieczkowska

Obsługa: mgr Elżbieta Kamińska

 

tel. (55) 239 38 11, 512 543 520

e-mail: pielegniarstwo@euh-e.edu.pl

pok. 118

 

Koordynator kierunku pielęgniarstwo mgr Barbara Głowacka bglowacka@euh-e.edu.pl

Koordynator kierunku ratownictwo medyczne oraz Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej mgr Marioletta Borkowska mborkowska@euh-e.edu.pl

 

Opiekunowie roku:

Pielęgniarstwo I stopnia I rok mgr Edyta Heinz eheinz@euh-e.edu.pl

Pielęgniarstwo I stopnia II rok mgr Helena Dziekańska hdziekanska@euh-e.edu.pl

Pielęgniarstwo I stopnia III rok mgr Irena Kąkol ikakol@euh-e.edu.pl

Pielęgniarstwo II stopnia I rok mgr Anna Maksimczyk amaksimczyk@euh-e.edu.pl

Pielęgniarstwo II stopnia II rok dr Magdalena Lemska mlemska@euh-e.edu.pl

 

Fizjoterapia I rok mgr Michał Lach mlach@euh-e.edu.pl

Fizjoterapia II rok mgr Ewa Gronostaj egronostaj@euh-e.edu.pl

 

Ratownictwo medyczne I rok mgr Iwona Kulczyńska

Ratownictwo medyczne II roik mgr Piotr Sanecki

Ratownictwo medyczne III rok Rafał Śledziński

 

 

Czas pracy Dziekanatu

Poniedziałek Nieczynne  
Wtorek 8.00 - 16.00  
Środa  8.00 - 16.00 - prace administracyjne z wyłączeniem obsługi studentów  
Czwartek 8.00 - 16.00  
Piątek 8.00 - 16.00  
Sobota 8.00 - 16.00  

Niedziela

(czynne wyłącznie w pierwszą niedzielę każdego miesiąca)
9.00 - 13.00

 

 

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Kierownik: Joanna Polkowska

 

tel. (55) 239 39 70 lub (55) 239 39 62

e-mail: administracja@euh-e.edu.pl

e-mail: pedagogika@euh-e.edu.pl

pok. 203

 

Koordynator kierunku administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne dr Miłosz Kaczyński

 

Koordynator kierunku zarządzanie dr Elżbieta Kłokocka-Majchrzak

 

Kierownik kierunku psychologia dr Anna Skuzińska

 

Czas pracy Dziekanatu

Poniedziałek Nieczynne  
Wtorek 8.00 - 16.00  
Środa 8.00 - 16.00 - prace administracyjne z wyłączeniem obsługi studentów  
Czwartek 8.00 - 16.00  
Piątek 8.00 - 16.00  
Sobota 8.00 - 16.00  

Niedziela

(czynne wyłącznie w pierwszą niedzielę każdego miesiąca)
9.00 - 13.00

 

 

Księgowość
Dział rozliczeń finansowych ze studentami (opłaty za studia) obsługa studentów od wtorku do soboty w godz. 8:00 - 16:00
mgr Małgorzata Pietrzak
tel. (55) 239 38 28 
pok. nr 112
 
Rozliczenia wynagrodzeń pracowników
mgr Barbara Andrzejewska
tel. (55) 239 38 05
pok. nr 112
 
Kwestor
mgr Żaneta Jakimowska
tel. 55 239 38 06
pok. 111
 
Rektorat
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2
tel. (55) 239 38 02 lub 512 543 463
 
Rektorat/Kadry 
Kierownik rektoratu: mgr Sylwia Sobkowiak
pok. nr 108
 
Dyrektor administracyjny
inż. Ireneusz Modzelewski
tel. 55 239 39 54
pok. 116
 
Zastępca Dyrektora ds. administracyjno - organizacyjnych

mgr Michał Kowalkowski

tel. (55) 239 39 51

e-mail: mkowalkowski@euh-e.edu.pl

 

Dyrektor Biura Rektora i Promocji

mgr Agnieszka Radziwoń

tel. (55) 239 39 99 | 503 729 944

e-mail: promocja@euh-e.edu.pl

pok. nr 102

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

mgr Magdalena Jasińska

tel. (55) 239 39 50, 512 542 850

e-mail: fundusze.europejskie@euh-e.edu.pl

pok. 102

 
Kierownik ds. eksploatacji i utrzymania obiektów

Henryk Piwowarczyk

tel. (55) 239 39 05
pok. nr 005
 
Administrator sieci komputerowej

mgr inż. Robert Malentowicz

tel. 55 239 38 19
pok. nr 308
 
Informatyk

inż. Sławomir Własak

tel. 55 239 38 17

pok. nr 307

 
Biblioteka i Czytelnia

Kierownik: Elżbieta Sas

tel. (55) 239 38 08 lub 512 543 330
pok. nr 110
 
Portiernia
tel. (55) 239 38 20, (55) 239 39 03 lub 512 543 132

 

 

Rektor dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2
tel. (55) 239 38 02 lub 512 543 463
Rektorat pok. 108
 
Prorektor ds. Studenckich dr Magdalena Dubiella - Polakowska, prof. EUH-E
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2
tel. (55) 239 38 02 lub 512 543 463
e-mail: rektorat@euh-e.edu.pl

Rektorat pok. 108

 

Prorektor ds. Kształcenia dr Izabela Seredocha, prof. EUH-E
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2
tel. (55) 239 39 71 lub 502 624 152

e-mail: iseredocha@euh-e.edu.pl

pok. 113

Dyrektor Studium Podyplomowego

 

mgr Regina Abakanowicz

 

Obsługa słuchaczy

 

mgr Agata Moczybroda

tel. (55) 239 39 56

e-mail: studium@euh-e.edu.pl

pok. 102

 

Czas pracy Studium Podyplomowego w Elblągu

Poniedziałek Nieczynne
Wtorek 8.30-15.30
Środa 8.30-15.30
Czwartek 8.30-15.30
Piątek 8.30-15.30
Sobota 8.30-15.30
Niedziela Nieczynne

 

 

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 

Dyrektor: mgr Renata Bedarczyk

Z-ca Dyrektora:  mgr Edyta Heinz

 

Obsługa słuchaczy/kursantów
Studium pracuje:

Poniedziałek: nieczynne

Wtorek 11:00-16:00
Środa 15:30-19:30
Czwartek 11:00-16:00
Sobota 9:00-15:00
 

tel. biuro: +48 55 239 39 57
e-mail: skppip@euh-e.edu.pl

ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

pokój 103