Facebook

przejdź do Facebook


zamknij

Akredytacja kierunku pielęgniarstwo studiów I i II stopnia

 

Z ogromną radością i dumą informujemy, że w wyniku kontroli Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, Uczelnia po raz kolejny otrzymała akredytację do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na studiach licencjackich i magisterskich. To znakomita wiadomość dla studentów i wykładowców.

Otrzymanie akredytacji to bardzo trudna rzecz. Kontrola dotyczący funkcjonowania kierunku na wszystkich jego płaszczyznach, w tym jakości i standardów kształcenia, analizy wyników nauczania, kwalifikacji kadry akademickiej oraz organizacji kierunku. Kontrola ta przebiegła pomyślnie, a wizytujący ocenili uczelnię bardzo dobrze. Jednocześnie jest to dla nas zobowiązanie do jeszcze intensywniejszej pracy, zapewniającej najwyższy poziom kształcenia.

 

Wysoka pozycja w Rankingach


 

 

Według rankingu "Perspektyw" Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna jest najlepszą uczelnią niepubliczną województwa warmińsko-mazurskiego - Ranking Niepublicznych Uczelni magisterskich 2013,  "Perspektywy"  i   " Rzeczpospolita"

 

 

Pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 

 

Wszytskie prowadzone wEUH-E kierunki kształcenia uzyskały pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, iż spełniamy wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów w pełni odpowiada kryteriom jakościowym.

 

 

Prestiżowe nagrody

 

 

Nagroda Prezydenta Elbląga - najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Prezydenta Miasta Elbląg. EUH-E została wyróżniona w szczególności za:

♦ kierunki medyczne - EUH-E jest jedyną uczelnią w Elblągu prowadzącą kształcenie na kierunkach medycznych (pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne),
♦ studia II stopnia (magisterskie) - EUH-E jest jedyną uczelnią w Elblągu posiadającą uprawnienia do nadawania tytułu magistra.

 

Znakomita kadra

 

Wykładowcy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno  -Ekonomicznej to wybitni naukowcy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne.Są autorami podręczników akademickich, artykułów, książek o charakterze naukowym i popularnonaukowym, wydawanych w Polsce i za granicą. Chcąc zapewnić studentom dostęp do najświeższej i wciąż aktualnej wiedzy, w swoich szeregach zatrudniamy wybitnych lekarzy, pedagogów, historyków, ekonomistów, prawników, psychologów oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Dzięki takiej kadrze naukowo-dydaktycznej uczelnia może gwarantować wysoki poziom nauczania i jakość dyplomu.

 

Współpraca z otoczeniem biznesowym

 

W celu podnoszenia jakości kształcenia i konkurencyjności naszej uczelni jak i jej absolwentów EUH-E koncentruje swoje działania na zacieśnianiu współpracy ze środowiskiem biznesu. Oferta edukacyjna zaprojektowana wspólnie z przedsiębiorstwami gwarantuje praktyczne przygotowanie studentów do przyszłego zawodu.

 

 

Bogata oferta edukacyjna

 

Zaplanuj z nami swoją przyszłość. W EUH-E masz do wyboru 7 kierunków na studiach I stopnia. Naukę możesz kontynuować na studiach II stopnia (magisterskich) lub wybrać studia podyplomowe. Uczelnia prowadzi również kursy i szkolenia, na których podniesiesz swoje kompetencje zawodowe.

 

 

Czy wiesz, że......
uczelnia posiada Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) - jedyny w swoim rodzaju kontakt z Uczelnią bez wychodzenia z domu!! Po zalogowaniu sie do serwisu otrzymujesz natychmiast informacje o zaliczeniach, ocenach, wynikach nauczania. Drogą elektroniczną możesz sprawdzać aktualne konsultacje z wykładowcą.

 

E-indeks

 

Aby zaoszczędzić czas i nerwy swoim studentom EUH-E wprowadziła elektroniczną wersję indeksu: e-indeks. Wszystkie oceny są wpisywane przez wykładowców drogą on-line, wszystkie informacje dostępne są przez internet.

 

 

Komfortowe warunki studiowania

 

Uczelnia oferuje swoim studentom nowocześnie wyposażone w sprzęt multimedialny sale wykładowe, pracownie medyczne oraz sale seminaryjne i warsztatowe. Wielokamerowy system monitoringu pozwala na całodobową ochronę. Lokalizacja uczelni w niedalekiej odległości od dworca autobusowego i kolejowego oraz własny monitorowany parking uwalniają od problemów komunikacyjnych.

 

EUH-E przyjazna osobom niepełnosprawnym

 

Uczelnia kładzie duży nacisk na pomoc studentom niepełnosprawnym. Budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak barier architektonicznych, windy, przystosowane toalety, duży i wygodny parking). Studenci mogą ubiegać się o specjalne stypendia dla osób niepełnosprawnych. W 2014 roku uczelnia wybudowała boisko wielofunkcyjne dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.