UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI  
Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku i sprawdź zasady naboru.

 

 

 

REJESTRACJA
Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni Rekrutacja online lub przyjdź do Biura Rekrutacji a nasi  pracownicy pomogą Ci go wypełnić

 

 

 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Centrum Rekrutacji:

 

 

 

 

 

PODPISANIE UMOWY
Po podpisaniu umowy o naukę następuje otrzymanie decyzji o przyjęciu na studia.

Gratulacje jesteś studentem EUH-E

 

STUDIA I STOPNIA

stacjonarne i niestacjonarne

 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 

podanie rekrutacyjne - pobierz plik
świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy tylko kierunków medycznych)
2 zdjęcia (takie jak do dowodu osobistego),

potwierdzenie szczepienia WZW typ B (dotyczy tylko kierunków medycznych)

 

 

 

 

 

Opłaty za studia I stopnia

 
Tryb studiów Kierunek Płatność za semestr
Studia I stopnia Pedagogika  
Administracja  
Zarządzanie  
Bezpieczeństwo wewnętrzne  
Pielęgniarstwo  
Ratownictwo medyczne  

 

 

Ogólne zasady płatności

 

1. Czesne należy opłacać:

rocznie w 10-ciu ratach (za wyjątkiem roku kończącego)

rok kończący w 8-miu ratach

 

2. Termin płatności rat upływa 15-go dnia każdego miesiąca, tj.:

w semestrze zimowym - od października do lutego,

w semestrze letnim - od marca do lipca

 

3. Opłaty można wnosić zaliczkowo w terminach innych niż przewidziane raty (nie przekraczając terminów wyznaczonych przez Uczelnię).

 

4. Termin płatności całości czesnego upływa z dniem:

w semestrze zimowym - 30 września,

w semestrze letnim - 28 lutego.

 

Wyjątek stanowi jednorazowa opłata za semestr I-wszy, której termin upływa 14-go dnia od podpisania umowy

 

5. W związku z elektronicznym systemem księgowania czesne wpłacone na konto uczelni będzie zaliczone z dniem wpływu na konto a nie z datą wpłaty.

 

6. Za opóźnienia w płatnościach pobierana jest opłata w wysokości 10 złotych do każdej raty wpłaconej po wyznaczonym terminie.

 

7. Studentów z kierunków medycznych obowiązuje raz w roku akademickim opłata ubezpieczenia OC + NNW. Pozostałe kierunki opłatę za ubezpieczenie uiszczają w roku akademickim, w którym występują praktyki

 

8. Wysokość opłaty rekrutacyjnej:

 opłata rekrutacyjna - 85,00 złotych (studia I stopnia i jednolite magisterskie)

 

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr rachunku bankowego:

07 1060 0135 0015 0001 1290 4187

Alior Bank SA oddział Gdańsk Al. Grunwaldzka 471

 

W tytule wpłaty prosimy o podanie danych w następującej kolejności:

1. Nazwisko,

2. Imię,

3. Kierunek studiów.

 

UWAGA! Absolwenci studiów I stopnia z bieżącego roku ukończenia studiów naszej uczelni są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 

- studenci wznawiający studia (reaktywacja) uiszczają opłatę rekrutacyjną w wysokości:

I stopień - 85,00 zł 

 

Kontakt w sprawie płatności

księgowość 55 239 38 28.