FIZJOTERAPIA OGÓLNA

jednolite studia magisterskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogromną zaletą studiowania fizjoterapii jest również wszechstronność tego kierunku. Oprócz wiedzy czysto teoretycznej, dużą wagę przykłada się do zajęć praktycznych. Odbywają się także liczne praktyki zawodowe.

 


Organizacja studiów

Specjalność na kierunku fizjoterapia. Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela); przy odpowiedniej ilości chętnych możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych także w systemie od
poniedziałku do piątku („dziennym” lub „wieczorowym”). W takim systemie na zajęcia teoretyczne zostanie przeznaczonych jedynie ok. 20% sobót i niedziel w semestrze.Ćwiczenia w świetnie wyposażonych
pracowniach umiejętności.Dużo zajęć praktycznych bezpośrednio w placówkach rehabilitacyjnych i przy łóżku pacjenta, w podmiotach leczniczych nowoczesnych i świetnie wyposażonych.

Zakres

Student oprócz ogólnych przedmiotów z zakresu nauk społecznych, zapoznaje się z podstawami nauk medycznych (anatomia, fizjologia, patologia itd.), nauk o kulturze fizycznej (kinezjologia, biomechanika), a następnie uzyskuje wiadomości i umiejętności z kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, które wykorzystuje podczas szczegółowych kursów z fizjoterapii klinicznej w chorobach narządu ruchu i schorzeniach wewnętrznych.

Czas trwania

8 semestrów oraz praktyka końcowa.
 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra. W celu umożliwienia uzyskania prawa do wykonywania zawodu o zasięgu międzynarodowym, program kształcenia został dostosowany do wytycznych Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy).

Podmioty lecznicze:

 

♦ szpitale

♦ przychodnie rehabilitacyjne

♦ domy pomocy społecznej

♦zakłady opieki długoterminowej

 

a także w:

 

♦ gabinety masażu

♦ ośrodki odnowy biologicznej

♦ kluby sportowe

♦ sanatoria

♦ szkoły i przedszkola

♦ centra fitness.


PRZYDATNE INFORMACJE


WYBRANE AKTUALNOŚCI

PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE