PIELĘGNIARSTWO

     studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem kształcenia jest taka praca ze studentami, która ukierunkuje ich wrażliwość na drugiego człowieka i wykształcić doskonałych fachowców, wyposażonych przede wszystkim w umiejętności praktyczne gwarantujące pewne zatrudnienie i ciekawą, satysfakcjonującą pracę.


Organizacja studiów

Zajęcia w weekendy (piątek wieczorem, sobota, niedziela), przy odpowiedniej ilości chętnych możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych (ćwiczenia i zajęcia praktyczne) także w systemie od poniedziałku do piątku („dziennym" lub „wieczorowym") . W takim systemie na zajęcia teoretyczne zostanie przeznaczonych jedynie ok. 30% sobót i niedziel w semestrze.

Ćwiczenia w świetnie wyposażonych pracowniach umiejętności. Dużo zajęć praktycznych bezpośrednio przy łóżku pacjenta w podmiotach leczniczych nowoczesnych i świetnie wyposażonych.

Zakres

Student oprócz ogólnych przedmiotów z zakresu nauk społecznych, zapoznaje się z podstawami nauk medycznych (anatomia, fizjologia, patologia itd.), podstawami pielęgniarstwa, a następnie uzyskuje wiadomości ogólnomedyczne i umiejętności specjalistycznego pielęgniarstwa z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii, pediatrii, neurologii i rehabilitacji, chirurgii, psychiatrii, położnictwa i ginekologii, a także opieki paliatywnej.

Czas trwania

7 semestrów.

Kadra

To przede wszystkim znani i doświadczeni wykładowcy z uniwersytetów medycznych oraz osoby związane z regionalnymi podmiotami leczniczymi, a posiadający ogromne umiejętności praktyczne.

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Kształcenie jest zharmonizowane z poziomem europejskim, a uznawanie dyplomów w całej Unii Europejskiej jest automatyczne.

Absolwentki i absolwenci pielęgniarstwa są osobami bardzo poszukiwanymi na rynku pracy w Polsce i Europie, a ich zarobki i status społeczny systematycznie wzrastają, adekwatnie do poziomu innych krajów Unii Europejskiej. Ogromne zapotrzebowanie na pielęgniarki i pielęgniarzy powoduje, że coraz więcej osób pracujących w innych zawodach chce się przekwalifikować.

Możliwe zatrudnienie w podmiotach leczniczych:

 

♦ szpitale,

♦ przychodnie,

♦ domy pomocy społecznej,

♦ hospicja,

♦ zakłady opieki długoterminowej.