Wiedza i nabyte umiejętności przygotowują absolwenta do podejmowania różnych działań na rzecz małżeństwa i rodzin w zakresie pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa rodzinnego, usług opiekuńczych, działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku pedagogika. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych –ogólnopedagogicznych oraz specjalnościowych, m. in.: poradnictwo rodzinne, systemowa teoria rodziny, rodziny dysfunkcjonalne, warsztaty kompetencji rodzicielskich według Gordona.

 

Czas trwania

4 semestry

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku pedagogika i  jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów podyplomowych.

 

 

 

Pedagogika zajmuje się edukacją w rodzinie, instytucji opiekuńczo-wychowawczej, szkole, zakładzie pracy – od niemowlęcia, przez młodość, do trzeciego wieku. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym kraju potrzebujemy coraz więcej pedagogów. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Dysponuje nowoczesnym wyposażeniem i doświadczoną kadrą pedagogiczną, stwarza bardzo przyjazną atmosferę studiowania. Zachęcam do jej wyboru!

                                                                                              prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko, Wykładowca EUH-E

 

Liczba godzin dydaktycznych - 648

Liczba pkt ECTS- 121

 

Studia pedagogiczne tej specjalności mają na celu dostarczenie studentowi pogłębionej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny z perspektywy nauk pedagogicznych, psychologicznych i społeczno- prawnych. Wiedza i nabyte umiejętności przygotowują absolwenta do podejmowania różnych działań na rzecz małżeństwa i rodzin w zakresie pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa rodzinnego, usług opiekuńczych, działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych. 

 

Przedmioty specjalistyczne to między innymi:

systemowa teoria rodziny,

poradnictwo rodzinne,

rodziny dysfunkcjonalne,

warsztat umiejętności wychowawczych,

profilaktyka społeczna,

dysharmonia rozwoju dziecka - diagnoza,

profilaktyka,

terapia rozwiązywanie konfliktów.   

 

W ramach modułu specjalistycznego student zdobywa 40 pkt. ECTS.

 

 Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł być zatrudniony w: placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, agendach samorządowych.

Perspektywa zatrudnienia:

 

♦ placówki oświatowo-wychowawcze,

♦ rodzinne poradnie specjalistyczne,

♦ placówki opiekuńczo-rehabilitacyjne,

♦ agendy służb socjalnych,

♦ placówki pomocy społecznej,

♦ placówki służby zdrowia i resocjalizacyjne,

♦ agendy samorządowe.