Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną m.in. w zakresie podstaw prawa karnego i prawa wykroczeń, zwalczania przestępczości, kryminologii i kryminalistyki, psychologii kryminologicznej, technik śledczych, resocjalizacji, ochrony i bezpieczeństwa osób, społeczności, mienia, przestrzeni, obiektów i obszarów, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości, prawo penitencjarne, medycyna sądowa i psychiatria sądowa, etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną, resocjalizacja. Podczas studiów studenci zapoznają się z wszelkimi aspektami dotyczącymi kryminalistyki i kryminologii. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego w tym również eksperci re­prezentujący policję, straż graniczną, straż  pożarną, wojsko, sztaby zarządzania kryzysowego i inne.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

Jako absolwent staniesz się ekspertem w wielopłaszczyznowym zagadnieniu związanym z przestępczością w Polsce, określaniem geografii przestępczości jak również wskazywaniem środków i metod przy jej zwalczaniu. Znajdziesz zatrudnienie w szeroko pojętych służbach i organach ścigania.