Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie personelem to jeden z najtrudniejszych aspektów zarządzania w przedsiębiorstwie, dlatego potrzeba  dużego zrozumienia i umiejętności interpersonalnych, żeby stać się dobrym specjalistą w tej dziedzinie. W EUH-E staniesz się świetnym obserwatorem,  poznasz techniki wywierania wpływu, nauczysz się jak rozmawiać z pracownikami. Wiedza i umiejętności jakie zdobędziesz sprawią, że będziesz dobrze przygotowanym specjalistą i z pewnością zdobędziesz pracę w wymarzonej firmie.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku zarządzanie. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Nabyte w cyklu kształcenia umiejętności  i wiedza dotyczą m.in.: projektowania systemów doboru kadr, systemów rozwoju pracowników, systemów wynagradzania, systemów oceny, projektowania strategii personalnej przedsiębiorstwa, realizowania funkcji doradczej i nadzoru funkcjonalnego dla kadry kierowniczej z zakresu ZZL, realizowania funkcji kierowniczych w obszarze ZZL, monitoringu  rynku pracy i poszukiwania nowych pracowników, budowania i utrzymywania dobrych relacji wewnątrz organizacji, sprawnego wykorzystywania technik negocjacyjnych oraz metod wywierania wpływu; skutecznego komunikowania się, zarządzania motywacją pracowników, profesjonalnego doradztwa w zakresie ZZL.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata  na kierunku zarządzanie i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

Perspektywa zatrudnienia

Specjalista ds. HR w przedsiębiorstwie, menedżer ds. personalnych,     specjalista ds. pozyskiwania pracowników, konsultant w firmach doradztwa personalnego,     specjalista w agencjach pracy,  specjalista ds. szkoleń w podmiotach doskonalenia zawodowego,  pracownik biura pośrednictwa pracy, pracownik agencji doradztwa personalnego…

Zatrudnienie:

 

♦ specjalista ds. HR w przedsiębiorstwie,

♦ menedżer ds. personalnych,    

♦  specjalista ds. pozyskiwania pracowników,

♦ konsultant w firmach doradztwa personalnego,    

♦ specjalista w agencjach pracy, 

♦ specjalista ds. szkoleń w podmiotach doskonalenia zawodowego,     

♦ pracownik biura pośrednictwa pracy,

♦  pracownik agencji doradztwa personalnego…