Zarządzanie procesami logistycznymi

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną i praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania procesami transportowo - spedycyjno - logistycznymi (TSL). Studenci wybierający tę specjalność, zdobywają wiedzę ekonomiczną z zakresu problematyki funkcjonowania rynku TSL. Poznają zagadnienia organizacyjne oraz prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw TSL w skali krajowej, jak też  w skali międzynarodowej.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku zarządzanie. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Zdobyta podczas studiów wiedza ogólna, kierunkowa i specjalistyczna z zakresu zarządzania procesami logistycznymi winna stanowić dobre podstawy do sprawnego wywiązywania się z zadań operacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, logistycznych a także we właściwych strukturach administracji publicznej  i instytucjach non – profit.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata  na kierunku zarządzanie i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

 

 Absolwenci są merytorycznie oraz praktycznie przygotowani do pracy w:

 

♦ przedsiębiorstwach prowadzących działalność transportową, spedycyjną i logistyczną związaną z obsługą szeroko rozumianych przepływów towarowych w skali krajowej i międzynarodowej,

♦  jako menedżerowie logistyki i transportu w różnych organizacjach produkcyjnych, handlowych i usługowych,

 

Przykładowymi stanowiskami, na których absolwenci EUH-E  specjalności zarzadzanie procesami logistycznymi, transportem i spedycją mogą podjąć zatrudnienie, są: kontroler przepływów logistycznych, specjalista ds. transportu, spedytor międzynarodowy, konsultant ds. procesów logistycznych i spedycyjnych, specjalista ds. zakupów itp.