Zarządzanie publiczne

 

studia II stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamiczny rozwój sektora publicznego i społecznego stwarza pilną potrzebę kształcenia specjalistów, menedżerów/doradców/konsultantów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit z położeniem nacisku na dostarczenie wiedzy eksperckiej w dziedzinie zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku administracja. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnych (zaocznym). 

 

Zakres

Zarządzanie publiczne wzorowane jest na najlepszych modelach programów uczelni zagranicznych, dzięki temu spełnia standardy międzynarodowe. Studia charakteryzuje praktyczne podejście do tematu, gdyż zajęcia prowadzą praktycy zarządzania publicznego, dydaktycy posiadający wiele doświadczeń praktycznych wynikających ze współpracy z organizacjami sektora publicznego (eksperci ministerialni, kierownicy projektów finansowanych z UE, konsultanci z zakresu zarządzania strategicznego). Jeżeli jesteś zatem zainteresowany nabyciem wiedzy w zakresie sposobów funkcjonowania organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit, chcesz mieć ponadto umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w organizacjach sektora publicznego oraz wiążesz swoją przyszłość z zarządzaniem publicznym, to kierunek ten na pewno spełni Twoje oczekiwania.

 

Czas trwania

4 semestry

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów podyplomowych.

 

 

Możliwość zatrudnienia:

 

♦ urząd gminy i miasta oraz ich spółki i jednostki organizacyjne,

♦ starostwa powiatowe,

♦ urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy i izby skarbowe,

♦ urzędy i izby celne, 

♦ instytucje kultury,

♦ organizacje pozarządowe,

♦ jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

♦ jednostki służby zdrowia (szpitale, przychodnie, NFZ)..       

 

„Programy studiów są tworzone przy współudziale pracodawców z zakresu administracji, dzięki czemu, studenci uczą się praktycznych przedmiotów, których znajomość jest oczekiwana przez rynek pracy”.