Administracja samorządowa

 

studia II stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych kadr urzędniczych, zorientowanych na tworzenie nowoczesnej i sprawnej administracji publicznej i samorządowej.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku administracja. Zajęcia prowadzone w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

 

Zakres

Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z funkcjonowaniem administracji samorządowej w Polsce, prawem cywilnym i handlowym, prawem pracy, prawem samorządu terytorialnego, międzynarodowym prawem publicznym oraz prawem Wspólnot Europejskich. Uzupełnienie tej wiedzy stanowią wiadomości z zakresu ekonomii, finansów publicznych, podatków, rachunkowości i informatyki.

 

Czas trwania

4 semestry

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i  jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów podyplomowych.

 

 

 Potencjalnym pracodawcą absolwenta są:

 

jednostki terytorialne na każdym szczeblu organizacji samorządowej: urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ośrodki świadczeń publicznych, urzędy skarbowe.

 

Absolwent może podjąć obowiązki:

 

pracownika Państwowej Inspekcji Pracy,

pracownika Państwowej Inspekcji Handlowej,

inspektora sanitarnego i weterynaryjnego,

inspektora w dziale organizacji przetargów,

referendarza w Ministerstwie lub Urzędzie Wojewódzkim.

 

 

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy we wszystkich dziedzinach administracji. Tak został opracowany program studiów i praktyk. Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej, organach podatkowych, policji, służbie celnej, granicznej, a także w podmiotach gospodarczych. Absolwenci Wydziału są przygotowani teoretycznie i praktycznie do zawodu urzędnika–wszechstronnie wykształconego, znającego europejskie standardy pracy i nowoczesne systemy zarządzania".                                                                                                                                                                                                                                           prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, Dziekan Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E