Studia mają za zadanie ułatwić zajmowanie pielęgniarskich stanowisk kierowniczych w ochronie zdrowia oraz przygotować do specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego, onkologicznego oraz  w opiece paliatywnej i długoterminowej.

 

Organizacja studiów

Studia dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo.

 

Zakres

Psychoterapia, teoria pielęgniarstwa, nowoczesne techniki diagnostyczne,  pielęgniarstwo europejskie, pielęgniarstwa specjalistyczne, dydaktyka medyczna, zarządzanie w pielęgniarstwie,  pielęgnowanie pacjenta przewlekle chorego, pielęgniarstwo geriatryczne, onkologia i opieka paliatywna.

 

Czas trwania

4 semestry.

 

Kadra

Znani i doświadczeni wykładowcy z uniwersytetów medycznych oraz osoby związane z regionalnymi podmiotami leczniczymi, a posiadający ogromne umiejętności praktyczne.

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Przedmioty specjalnościowe zaliczają częściowo program kształcenia z pielęgniarstwa geriatrycznego, onkologicznego oraz  w opiece paliatywnej i długoterminowej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych EUH-E.

Perspektywa zatrudnienia: ugruntowanie zatrudnienia w podmiotach leczniczych (szpitalach, przychodniach, hospicjach, sanatoriach itp.) lub znalezienie zatrudnienia w tych podmiotach na stanowiskach kierowniczych; także w instytucjach administracji publicznej i samorządowej, stowarzyszeniach - na stanowiskach merytorycznych

Perspektywa zatrudnienia:

 

♦ ugruntowanie zatrudnienia w podmiotach leczniczych:

- szpitalach,

- przychodniach,

- hospicjach,

- sanatoriach itp.

 

lub znalezienie zatrudnienia w tych podmiotach na stanowiskach kierowniczych; także w instytucjach administracji publicznej i samorządowej, stowarzyszeniach - na stanowiskach merytorycznych.