Pielęgniarstwo ratunkowe i anestezjologiczne

 

studia II stopnia

 

 

 

 

 

 

 

Studia mają za zadanie ułatwić zajmowanie pielęgniarskich stanowisk kierowniczych w ochronie zdrowia oraz przygotować do specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego z zakresu pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarstwa ratunkowego.

 

Organizacja studiów

Studia dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo.

 

Zakres

Psychoterapia, teoria pielęgniarstwa, nowoczesne techniki diagnostyczne,  pielęgniarstwo europejskie, pielęgniarstwa specjalistyczne, dydaktyka medyczna, zarządzanie w pielęgniarstwie,  pielęgnowanie pacjenta przewlekle chorego, pielęgniarstwo anestezjologiczne i w zagrożeniu życia, medycyna ratunkowa, kwalifikowana pierwsza pomoc – elementy.

 

Czas trwania

4 semestry.

 

Kadra

Znani i doświadczeni wykładowcy z uniwersytetów medycznych oraz osoby związane z regionalnymi podmiotami leczniczymi, a posiadający ogromne umiejętności praktyczne.

Uprawnienia: absolwent uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Przedmioty specjalnościowe zaliczają częściowo program kształcenia z pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarstwa ratunkowego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych EUH-E.

 

Perspektywa zatrudnienia: ugruntowanie zatrudnienia w podmiotach leczniczych (szpitalach, przychodniach, hospicjach, sanatoriach itp.) lub znalezienie zatrudnienia w tych podmiotach na stanowiskach kierowniczych; także w instytucjach administracji publicznej i samorządowej, stowarzyszeniach - na stanowiskach merytorycznych.

 

Możliwość zatrudnienia:

 

♦ w podmiotach leczniczych:

 

- szpitalach,

- przychodniach,

- hospicjach,

- sanatoriach itp.

 

♦ stanowiska kierownicze w instytucjach:

- administracji publicznej,

- administracji samorządowej,

- stowarzyszeniach.