Pielęgniarstwo rodzinne i zachowawcze

 

studia II stopnia

 

 

 

 

 

 

Studia mają za zadanie ułatwić zajmowanie pielęgniarskich stanowisk kierowniczych w ochronie zdrowia oraz przygotować do specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego i zachowawczego.

 

Organizacja studiów

Studia dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo.

 

Zakres

Psychoterapia, teoria pielęgniarstwa, nowoczesne techniki diagnostyczne,  pielęgniarstwo europejskie, pielęgniarstwa specjalistyczne, dydaktyka medyczna, zarządzanie w pielęgniarstwie,  pielęgnowanie pacjenta przewlekle chorego, pielęgniarstwo rodzinne i zachowawcze.

 

Czas trwania

4 semestry.

 

Kadra

Znani i doświadczeni wykładowcy z uniwersytetów medycznych oraz osoby związane z regionalnymi podmiotami leczniczymi, a posiadający ogromne umiejętności praktyczne.

 

Uprawnienia absolwent uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Przedmioty specjalnościowe zaliczają częściowo program kształcenia z pielęgniarstwa zachowawczego i rodzinnego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych EUH-E.

 

 

Mozliwość zatrudnienia w:

 

♦ podmiotach leczniczych:

 

- szpitalach,

- przychodniach,

- hospicjach,

- sanatoriach itp.

 

lub możliwość zatrudnienia w powyższych podmiotach na stanowiskach kierowniczych.

 

♦ instytucjach administracji publicznej i samorządowej, stowarzyszeniach - na stanowiskach merytorycznych.