Zarządzanie w pielęgniarstwie

 

studia II stopnia

 

 

 

 

 

 

 

Studia mają za zadanie ułatwić zajmowanie pielęgniarskich stanowisk kierowniczych w szeroko rozumianej ochronie zdrowia.

 

Organizacja studiów

Studia dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo.

 

Zakres

Psychoterapia, teoria pielęgniarstwa, nowoczesne techniki diagnostyczne,  pielęgniarstwo europejskie, pielęgniarstwa specjalistyczne, dydaktyka medyczna, zarządzanie w pielęgniarstwie,  finanse podmiotów leczniczych, zarządzanie przestrzenią publiczną i zasobami ludzkimi.

 

Czas trwania

4 semestry.

 

Kadra

Znani i doświadczeni wykładowcy z uniwersytetów medycznych oraz osoby związane z regionalnymi podmiotami leczniczymi, a posiadający ogromne umiejętności praktyczne.

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa.

 

Możliwość zatrudnienia w:

 

♦ podmiotach leczniczych:

 

- szpitalach,

- przychodniach,

- hospicjach,

- sanatoriach itp.

 

♦ instytucjach administracji publicznej i samorządowej.

♦ stowarzyszeniach - na stanowiskach merytorycznych.