Ratownictwo medyczne

studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawy i perspektywiczny zawód dla ludzi dynamicznych i ambitnych, niebojących się podejmować szybkich decyzji. Możliwość bezpośredniego ratowania życia drugiemu człowiekowi daje „adrenalinę” i niesamowitą satysfakcję w życiu.

 

Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek po 16:00, sobota, niedziela) przy odpowiedniej ilości chętnych możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych  także w systemie od poniedziałku do piątku („dziennym” lub „wieczorowym”) co zmniejszy obciążenie „weekendowe”. Kształcenie prowadzone jest czteroetapowo: student otrzymuje informacje teoretyczne zgodne z najnowocześniejszymi wymogami światowymi, ułożone w ciekawy układ programowy; zdobytą wiedzę ćwiczy na fantomach i innych urządzeniach pomocniczych; nabyte umiejętności pozwalają na sprawdzenie się przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem pod nadzorem prowadzącego zajęcia (szpitalny oddział ratunkowy, inne oddziały szpitalne, pogotowie ratunkowe, jednostki ratowniczo-gaśnicze) oraz w większym stopniu samodzielności w ramach praktyk zawodowych.

 

Zakres

Ogólne przedmioty z nauk społecznych, podstawy nauk medycznych (anatomia, fizjologia, patologia itd.), pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe,  medycyna ratunkowa w chorobach wewnętrznych, urazach, pediatrii, neurologii i psychiatrii, położnictwie i ginekologii; medycyna sądowa.

 

Czas trwania

6 semestrów oraz praktyka końcowa.

 

Kadra

Jedna z nielicznych uczelni w Polsce, gdzie udało się zebrać bardzo rzadkich specjalistów z medycyny ratunkowej, potrafiących przekazać swoje ogromne umiejętności praktyczne.

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku ratownictwo medyczne.

 

Absolwentki i absolwenci ratownictwa medycznego są osobami bardzo poszukiwanymi na rynku pracy w Polsce i Europie.

 

Zatrudnienie:

 

szpitale

oddziały ratownicze

zespołach wyjazdowych lub lotniczych państwowego systemu ratownictwa medycznego

centrach powiadamiania ratunkowego

jednostkach straży pożarnej i innych służbach ratowniczych.